Advokaadi märgukiri ministeeriumile EKSITAVA TEABE VIIVITAMATUKS MUUTMISEKS!

Advokaadibüroo Pallo&Partnerid advokaat edastas Haridusvaldkonna Esinduskoja eest ja nimel Haridus- ja Teadusministeeriumile märgukirja eksitava teabe viivitamatuks muutmiseks seoses haridusasutustele edastatud ja nende veebilehel avaldatud juhisega.

Haridusministeeriumi juhises on kirjas: “Lasteaedade, üldharidus- ja kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, huvikoolide sh eelkoolide jt noorsootööasutuste töötajad ning iga päev asutuse hoones viibivad teenusepakkujad, kes pole vaktsineeritud või kelle vaktsineerimiskuur pole lõppenud, peavad korra nädalas tegema antigeeni kiirtesti.

See juhis ei ole aga kooskõlas VV 5. mai 2000. a määruse nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud
töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ muutmise määruse seletuskirjaga, mis sätestab selgelt:

“Tõhusateks meetmeteks nakkusohutuse tagamisel saab eelkõige lugeda
vaktsineerimisvõimaluste toetamist, nakkusohutuse tõendamist COVID-19 haiguse läbipõdemise,
testimise või vaktsineerimise tõendiga ning töötajate testimist. Tööandjal on SARS-CoV-2 riski
maandamiseks õigus ja võimalus kasutada neid meetmeid, kuid tal pole kohustust seda teha.

Tööandja peab kaaluma lisaks nimetatud meetmetele ka teisi tõhusaid meetmeid, sh töö
ümberkorraldamist, isikukaitsevahendite kasutamist ja hügieeninõuete järgimist. Tööandja tagab,
et valitud meetmed on konkreetses töökeskkonnas ja konkreetse töötaja töö iseloomu arvesse
võttes proportsionaalsed ja asjakohased ning tagavad adekvaatselt riskianalüüsis hinnatud riskide
maandamise.


Advokaadi märgukiri Haridus- ja Teadusministeeriumile:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.