Avaldame toetust Õpetajate Lehe jätkuvale ilmumisele senisel kujul ja mõistame resoluutselt hukka ministeeriumi otsuse eelarvet kärpida

Ministeeriumil on kavas kärpida Õpetajate Lehe eelarvet kolmandiku võrra. Haridusvaldkonna Esinduskoda taunib ministeeriumi otsust resoluutselt ning toetab tugevalt Õpetajate Lehe eelarve hoidmist ja väljaande jätkumist (vähemalt) senisel kujul.

Alates 1930. aastast on Õpetajate Leht olnud meie haritlaskonna asendamatu saatja. Kuigi ajalehe sisu laiaulatuslikkus võib olla aastakümnetega muutunud, on kehtima jäänud olulisim – leht kannab endas iganädalaselt meie õpetajatetubade laudadele haridusalast kõneainet, mis ühendab kooliperede kolleege ja kutsub neid erialastel teemadel arutlema.

Juba pikalt on Õpetajate Leht olnud ainus Eestis tegutsev haridusalane ajaleht ning selle olulisust ei tohiks me mingil juhul alahinnata, seda eriti ajal, mil meie haridusmaastikul toimuvad pidevad ja suured muutused ning valdkonna väljakutsed on saanud igapäevaseks teemaks meie ühiskonnas.

MTÜ Haridusvaldkonna Esinduskoda on seisukohal, et Õpetajate Lehe näol on tegemist asendamatu haridusvaldkonda toetava, haridusasutusi ühendava ja õpetajaid informeeriva väljaandega, mis peaks meie õpetajaid ka edaspidi samal kujul saatma jääma.

Peame oluliseks, praeguses, aina enam digitehnoloogiale üleminevas maailmas, lehe jätkuvat ilmumist paberkandjal.

Pöördusime oma seisukohaga ka Haridus- ja Teadusministeeriumi poole.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.