Avalik pöördumine seoses koolijuhtide ja HTMi üleskutsega vaktsineerimisele

Seoses avalike pöördumistega erinevatelt koolijuhtidelt ja haridusministeeriumilt, mis kutsuvad üles õpetajaid ja õpilasi end enne sügist vaktsineerima, viidates, et see on ainus lahendus koolide avatuna hoidmiseks, soovime haridustöötajatele ja avalikkusele meelde tuletada, et vaktsineerimine on iga inimese isiklik terviseotsus ja on Eesti Vabariigis jätkuvalt vabatahtlik. Samuti ei ole ükski inimene kohustatud enda vaktsineerimisotsusest kedagi informeerima ega enda otsust põhjendama.

EV Põhiseadus sätestab järgnevat:

§ 18. Kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele;

§ 20. Igaühel on õigus vabadusele ja isikupuutumatusele;

§ 26. Igaühel on õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele;

§ 41. Igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma. Kedagi ei saa veendumuste pärast võtta õiguslikule vastutusele.

Võlaõigusseadus sätestab:

766. Patsiendi teavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustus (3) Patsiendi võib läbi vaadata ja talle tervishoiuteenust osutada üksnes tema nõusolekul. Patsient võib nõusoleku mõistliku aja jooksul pärast selle andmist tagasi võtta.

EL Nõukogu Parlamentaarne Assamblee on oma resolutsioonis selgelt öelnud, et inimesi ei tohi mingil viisil, ei poliitiliselt, sotsiaalselt ega muul viisil survestada vaktsineerima. Samuti on resolutsioonis välja toodud, et mitte kedagi ei tohi diskrimineerida selle tõttu, et ta kas tervislikel põhjustel ei saa või ei soovi ennast vaktsineerida. https://pace.coe.int/en/files/29004/html

Andmekaitse Inspektsioon (AKI) sätestab, et kui tööandjad vahendavad vaktsineerimisnimekirjade koostamist, siis on oluline märkida, et nad ei või mingil juhul koguda andmeid, kes ei soovi vaktsineerimist, sh nõuda neilt põhjuste esitamist. Vaktsineerimise üle otsustamine on iga inimese vaba valik. Seega saab koguda vaid nende andmeid, kes soovivad vaktsineerimist. https://www.aki.ee/et/uudised/andmekaitse-pole-raketiteadus

Teame, et hetkel kasutusel olevad vaktsiinid on uurimisfaasis. Tänaseks on paljud uuringud näidanud, et vaktsineeritud inimesed samuti haigestuvad ja kannavad viirust edasi. (https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm)

Loodame, et iga inimene, sh iga haridustöötaja langetab isiklikud terviseotsused enda tervise heaolust lähtuvalt, mitte mistahes moel survestamise mõjutusel.

Tutvuge meie ühinguga meie kodulehel www.esinduskoda.ee Kodulehelt leiate ka info meiega liitumise kohta.Meiega on oodatud liituma kõik õpetajad ja teised haridusvaldkonnas tegutsevad inimesed, kes peavad oluliseks haridustöötajate ja õpilaste huvide kaitsmist ning valikuvabaduste säilimist haridusvaldkonnas.

1 kommentaar

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.