Ebapädevad isolatsiooninõuded pärsivad õpetajate tööd ja laste õpitulemusi!

Terviseameti ja Haridusministeeriumi karantiinireeglid, mille kohaselt peavad lähikontaktsed vaktsineerimata haridustöötajad koheselt 10ks päevaks isolatsiooni jääma, pärsivad tugevalt õpetajate tööpanust ja õpilaste õpitulemusi üle Eesti!

Esinduskojale laekub praeguste isolatsiooninõuetega seoses igapäevaselt mitmeid murekirju ja küsimusi. Oleme jõudnud olukorda, kus terved õpetajad on sunnitud laste õpetamise asemel päevade viisi kodus istuma. Sajad õpetajad üle Eesti on häiritud, et neile ei ole tagatud lähikontaktsena võimalusi töö jätkamiseks, näiteks negatiivse testitulemuse esitamisel jätkata tööd kontaktõppes või töötamist distantsilt.
Oluliseks mõttekohaks on ka see, et paljudel juhtudel on lähikontakt leidnud aset nakatunuga, kes on topeltvaktsineeritud, kuid kelle nakkusohutust regulaarselt keegi ei kontrolli. Kokkupuutel peavad isolatsiooni jääma aga vaid vaktsineerimata töötajad ja selline nõue antud olukordades on selgelt ebaproportsionaalne ja ebavõrdsele kohtlemisele viitav.

Meieni on jõudnud mitmed juhtumid, kus õpetaja on äsja 10päevasest isolatsioonist tööle naasnud, mõne päeva jooksul osutunud taas lähikontaktseks ning tagasi koju suunatud. Samal ajal on oluline mainida, et vaktsineeritud töötajad võivad lähikontaktsena tööl edasi käia, kuigi teame täna selgelt, et nakkust võivad ühtviisi edasi kanda kõik inimesed, olenemata nende vaktsineeritusest.

Sajad õpetajad on mures ja seda õigustatult. Lahendus, kus õpetaja suunatakse pidevalt isolatsiooni ja eraldatakse klassist, klassile organiseeritakse asendusõpetajad või jäetakse osad tunnid ära, ei ole hea lahendus.
Selline lähenemine edendab lastes õpilünkade tekkimist ja võib õpilaste õppeedukusele avaldada laastavat mõju.

13. septembril esitas meie advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff märgukirja ja ettepanekud karantiinireeglite muutmiseks Vabariigi Valitsusele ja Haridus- ja Teadusministeeriumile. Seda saab lugeda siin: https://www.esinduskoda.ee/advokaadi-margukiri-htmile-karantiinireeglite-muutmiseks/


9. septembril esitas Haridusvaldkonna Esinduskoda päringu Terviseametile, millega saab tutvuda allpool.

Täna ootame veel pingsalt vastuseid!
Samal ajal istuvad väga paljud pedagoogid tervena, isolatsioon isolatsiooni järel kodus, tööjärg tugevalt häiritud ning kaotades oma igakuisest sissetulekust.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.