Esinduskoja TÄISMAHUS vastus Heliis Raudsiku (EPL/Delfi) küsimustele

MTÜ Haridusvaldkonna Esinduskoda

19.08.21 seisuga on meie haridustöötajate ühinguga (HEK) liitunud üle 200 haridustöötaja üle Eesti, liitumisavaldusi lisandub iga päev ning meie ühing on pälvinud ka avaliku meedia tähelepanu. Kuigi haridusminister Liina Kersnalt ei ole meile siiani vastust tulnud, siis ajakirjandusele on ta meie pöördumiste kohta kommentaare jaganud.

15. augustil võttis meiega ühendust EPL/Delfi ajakirjanik Heliis Raudsik, kes oma pöördumises meie poole ütles otse välja, et on kirjutamas “arvamuslugu” õpetajate liikumisest “valeinfo” rindel.

Kuna lähtume kõikides enda seisukohtades rangelt teaduspõhisusest, siis tahame olla veendunud, et avalikkuseni jõuaks meie kirjavahetus ajakirjanikuga täismahus, seega avalikustame kirjavahetuse lugemiseks kõigile.

Ajakirjaniku pöördumine

Ühingu vastus

Tere.

Täname saadud kirja eest.

Oleme valmis Teie küsimustele vastama, kuid ei mõista meie MTÜ seost õpetajatega seotud liikumisest valeinfo rindel. Teie pöördumise esimene lause tekitas meis seetõttu hämmastust. Esinduskoda lähtub kõikides oma seisukohtades rangelt teaduspõhisusest, mida me oleme alati valmis kõrgetasemeliste teadusuuringute ja ka Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) seisukohtadega kinnitama. Seega me ei näe, et saaksime Teile abiks olla, kui Teid huvitab “valeinfo” temaatika.

Ühingu liikmete arv on tänase seisuga 167 ja see arv kasvab kiiresti. Juba see näitab, et haridustöötajaid huvitab tasakaalustatud ning tõenduspõhine suhtumine koroonakriisi professionaalsesse lahendamisesse haridusmaastikul.

Õpetajatele seatud ebavõrdsete, ebaproportsionaalsete ja eesmärki mittetäitvate kohustuste all peame täna silmas vaktsineerimata õpetajate kohustuslikus korras iganädalast testimist. Ainult vaktsineerimata õpetajate kohustuslik testimine kogu koolipere hulgast ei ole teaduspõhine, kuna on teada, et ka vaktsineeritud inimesed kannavad nakkust edasi. Oleme oma esmases pöördumises nimetatud seisukohta ka põhistanud. Oleme mures, kuna selline lähenemine suurendab oluliselt nakkuse levikut ning viib kiiremini koolide sulgemiseni.

Kuivõrd vaktsineerimata õpetajate testimise eesmärk ei saa olla nakkusohutuse tagamine leviku mõttes (nakkust võivad edasi kanda ka vaktsineeritud töötajad ning kõik õpilased), saab sellise meetme eesmärgiks olla vaid õpetajate sundimine vaktsineerimiseks. Sellist sunnimehhanismi saab pidada kaudseks kohustamiseks (loodud on kohustusliku vaktsineerimise mehhanism) ning seda on selgitanud ka WHO oma 13. aprilli 2021. a seisukohas („COVID-19 ja kohustuslik vaktsineerimine: eetilised kaalutlused ning hoiatused“).

Esinduskoja liikmeskonda kuuluvad rõhuvas enamuses õpetajad, aga ka teised haridustöötajad. Näeme enda eesmärgina ühelt poolt nii haridusvaldkonna töötajate professionaalse arengu toetamist kui ka tööõiguslike küsimustega tegelemist, kui meie liikmed vajavad tuge oma õiguste eest seismisel.

Loodame, et ühiskonnas avaneb laiem diskussioon sel teemal, kuidas üheskoos SARS-CoV-2 viiruse levikut peatada ja tagada kõigi ühiskonna liikmete ohutus selliselt, et selle juures ei unustataks inimeste põhiõigusi. Koolis, kus on koos mitte ainult vaktsineeritud ja mittevaktsineeritud, vaid ka lapsed (sh lapsed, kellele pole vaktsiini veel turule toodud!) ja täiskasvanud, ei toimi sellised lihtsustatud skeemid viirusleviku peatamiseks – soovime olla siinkohal partneriks ja aidata kaasa lahenduste otsimisele: vaenlane on meil kõigil ju ühine!

Lugupidamisega,
Kätlin Telvik (juhatuse liige)
MTÜ Haridusvaldkonna Esinduskoda 


Eesti Päevalehes ilmus Haridusvaldkonna Esinduskoja temaatikal ühingut laimav ja stigmatiseeriv artikkel.


3 kommentaari

  1. Irja Lutsar väitis Telegram.ee 54. taskuhäälingu vestluses, et vaktsineeritud inimesi ei saavat samamoodi testida nagu vaktsineerimata inimesi, sest nende kehades olevat vaktsiini tõttu juba antikehad ja seetõttu tuvastataks nad kõik nakatunuks. Samuti väitis ta, et vaktsineeritud inimesed võivad edasi kanda viirust. Mulle meeldiks siinkohal taas meenutada sarja The 100, mille teises hooajas elas punt inimesi mäe sees. Nende kehad polnud välise liigsuure radiatsioonitasemega kohanenud, mistõttu sinna mäkke filtreeriti õhku. Kui me nüüd asuksime sellises ruumis, mida ühendab väliskeskkonnaga kaks õhufiltrit, millest üks on taadeldud ja teist taadelda ei saa, siis saame ainult ühe puhul olla enam-vähem kindel, et see kas toimib või ei. Teise toimivust saame vaid usaldada. Ja kui see teine osutub praagiks, oleme kõik surmale määratud. Kui mittevaktsineeritud inimeste puhul saame nakatumist teatud ebakindla tõenäosusega kindlaks määrata, siis vaktsineeritud inimeste puhul on see tõenäosus null, mis viib loogilise järelduseni, et kui me tahaksime turvalist õppekeskkonda, ei tohiks me mitte ühtki vaktsineeritud kehaga õpetajat ega õpilast sinna keskkonda lubada.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.