Kuressaare Ametikooli direktor eitab, et on vihjanud töölepingute lõpetamisele

Kuressaare Ametikooli direktor Neeme Rand ei tunnista, et on vaktsineerimata töötajate suhtes vihjanud töölepingu lõpetamisele. https://meiemaa.ee/2021/09/23/ametikool-sai-suudistuse-vaktsiinieirajate-survestamises/

Esinduskojani on aga jõudnud info koos kirjalike tõenditega, et selline lähenemine Ametikooli direktori poolt on siiski aset leidnud. Direktor on seda teemat käsitlenud kirjalikult juba alates märtsist, kuid ka nüüd mitmete töötajate sõnul suuliselt septembris.
8. märtsil saatis Kuressaare Ametikooli direktor töötajatele kirja töökeskkonna ohtude vähendamiseks.
Toome välja konkreetse lõigu antud kirjast, mida võib meie hinnangul käsitleda kui konkreetset vihjet, et vaktsineerimisest keeldumisel võib tulevikus ees oodata töölepingu erakorraline lõpetamine.

Lõik Kuressaare Ametikooli töötajatele 8. märtsil laekunud kirjast

Toome välja veel ühe lõigu alanud kooliaastal saabunud kirjast, mis viitab taas sellele, et eesmärk on saada vaktsineeritud kõik töötajad.

Haridusvaldkonna Esinduskoda lähtub faktidest ja teaduspõhisusest. Me ei esita kellegi suunas valeinfot ega valesüüdistusi. Võtsime sõna Kuressaare Ametikooli teemal just seetõttu, et meieni laekunud info on leidnud tõestust ning tekitab suurt muret. Meie eesmärk on toetada ja vajadusel kaitsta Eesti haridustöötajaid.

Meil on väga hea meel, kui direktor Neeme Rand tõepoolest vaktsineerimata töötajaid vallandada ei plaani. Küll aga on õhus siiski mitmed murekohad seoses vaktsineerimata töötajatele kohaldatud rangete erimeetmetega, milleks on iganädalane testimine ja ühtlasi ka maskikandmise kohustus (mida direktor Meie Maa ja Saarte Hääl ajalehtedele antud kommentaarides ka ise selgelt välja toob).

Täna on selged andmed selle kohta, et kõik inimesed võivad olla ühtviisi nakkuskandjad ja haigestuda koroonaviirusesse, olenemata vaktsineeritusest. Seda, et vaktsineerimine võib paremal juhul hoida ära raske haigestumise, kuid ei peata viiruse levikut, kinnitavad erinevad teadlased ja spetsialistid. Juhtumeid, kus koroonaviirusesse on nakatunud topeltvaktsineeritud inimene, on juba alanud õppeaastal ka erinevates Eesti koolides mitmeid.
Seetõttu on ebaproportsionaalne ja diskrimineeriv nõuda testimist iganädalaselt vaid vaktsineerimata töötajatelt. Ametikooli töötajad on kirjeldanud, et selline iganädalane testimine ja ka pikkade töötundide vältelt maski kandmine, on hakanud tervisele negatiivset mõju avaldama.
Tööandjal tuleks siinkohal arvestada ka sellega, et igale inimesele ei sobi tervislikel põhjustel ninakaape testid ja on vajalik kasutada alternatiivseid teste. Kui tööandja leiab riskianalüüsi tulemusena, et testimine on vajalik meede ja otsustab seda rakendada, on testimise kulu tööandja katta. TTOS § 121 lõige 3 sätestab et töötervishoidu, tööohutust ja -hügieeni käsitlevate meetmete kavandamine ja rakendamine ei tohi tuua töötajatele kaasa rahalisi kulutusi. Tööandja kohustus on tagada ohutu töökeskkond, rakendades selleks vajalikke meetmeid. Kui riskianalüüsi tulemusena onvajalik meede testimine, siis peab tööandja ka sellega seotud kulud kandma.

Teiseks jääb arusaamatuks, miks on kohustatud vaktsineerimata töötajad kandma veel lisaks maski, kui nad regulaarselt enda nakkusohutust testimise näol tõendavad. Vaktsineeritud inimesed, kes samuti võivad olla nakkuskandjad, ei pea testima ega maski kandma. Selline lähenemine tööandja poolt viitab tööandjapoolsele ebavõrdsele kohtlemisele TLS §3 mõistes. Samuti aitab selline lähenemine kaasa nakkuse kiiremale ja laialdasemale levikule.

Kuivõrd sellise meetme eesmärk ei saa olla nakkusohutuse tagamine (vaktsineeritud töötajad võivad kontrollimatult nakkust edasi kanda), saab selle meetme eesmärk olla vaktsineerimata töötajate survestamine vaktsineerimiseks, ehk loodud on kohustusliku vaktsineerimise mehhanism.

Ametikooli direktor sõnas, et lähtub teaduspõhisusest ja ootab seda ka asutuse töötajatelt.
Südamest loodame, et direktor seda tõesti teeb ning langetab enda töötajate osas mõistlikud, teaduspõhised ning töötajate tervist ja õigusi mitteriivavad otsused.   

Esinduskoja eesmärk on olla koolijuhtidele partneriks. Meie advokaat on koostanud juriidilise juhise haridusvaldkonna tööandjatele, mis aitab neil langetada proportsionaalsed ja seaduslikud otsused, kaitstes ühtlasi ka töötajate õigusi ja huve ning vältides ebavõrdset kohtlemist kollektiivis. https://www.esinduskoda.ee/advokaadiburoo-pallopartnerid-juhis-tooandjale-sars-cov-2-nakkusleviku-proportsionaalseks-piiramiseks/


Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.