Laste masstestimine koolides – Esinduskoja pöördumine ministeerumi poole

Haridusministeerium on andnud koolidele korralduse 1.-12. klassi õpilasi 3 korda nädalas kiirtestida. 

Juhime tähelepanu järgnevale:

 1. Hetkel ei ole sellist testimist üheski õigusaktis välja toodud, mis tähendab, et õiguslik alus sellise kohustuse määramiseks puudub. Ka õpetajad ei ole kohustatud õpilaste testimist läbi viima ega juhendama. 
 2. Õpilaste testimine saab toimuda vaid vanema nõusolekul. Kui lapsevanem ei ole nõus enda lapse skriiningus osalemisega, tuleb sellest kindlasti kooli teavitada ja laps võib kontaktõppes rahulikult edasi osaleda. 

Seoses segaduse ja lisapingega, mida toob kaasa kooliperedele, lastele ja lapsevanematele õpilaste masstestimine, võtsime Esinduskoja liikmete ja meie poole pöördunud lapsevanemate nimel seisukoha ning esitasime Haridusministeeriumile ettepaneku kehtestada kaheks nädalaks distantsõpe alates 1. kooliastmest. 

Lisaks soovime rõhutada, et laste masstestimine koolides on absoluutselt ebaeetiline. Selline tegevus edendab haridusliku ebavõrdsuse, koolikiusamise ning laste ja noorukite seas vaimse tervise häirete süvenemist.

6 kommentaari

 1. Avaldus nr. 18.11.CoV-2021 19.11.2021

  Õiguskantsleri kantselei

  Kohtu 8, 15193 Tallinn, Eesti Vabariik

  Telefon: (+372) 693 8400

  Faks: 693 8401

  E-post: info@oiguskantsler.ee

  Avaldaja: Revo Jaansoo

  Telefon (+372) 5 382 4760

  E-post: revo.jaansoo@mail.ee

  Avaldus õiguskantslerile

  Probleemi kirjeldus

  (1) Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 5 miljoni euro eest ostetud 2 miljoni SARS-CoV-2 testi puhul ei ole küsimus mitte ainult hanke läbipaistvuses, vaid ka testide ohutuses ja selles, et need teistid ei tuvasta SARS-CoV-2 viirust. Valitsus eraldab sihtotstarbelisest reservist täiendavalt 10 miljonit eurot koroonaviiruse PCR-testimise jätkamiseks suures mahus. Tänavusest lisaeelarvest suunatakse testimiseks lisaks veel viis miljonit eurot.

  18. novemberil Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) märkis, et PCR-testimisega seoses eraldab Valitsus 15 miljonit eurot terviseametile, et katta aasta lõpuni tekkivad kulud, ning lisas, et järgmisel aastal tuleb riigil jätkata massilise nii PCR-testimise kui ka antigeeni testimisega. Valitsuse reservieralduseks terviseametile vähendatakse 10 miljoni euro võrra pensioni II samba riigipoolse hüvitise eelarvet, mida planeeriti vajaminevast suuremas mahus, mis on riigivara ebaotstarveline kasutamine. Karistusõiguse alusel tuleb selle teo eest kanda vastutust neil isikutel, kes antud õigusvastase otsuse on teinud (Riik eraldab koroonaproovide eest tasumiseks veel 15 miljonit eurot | Eesti | ERR, avaldatud 18.11.2021).

  (2) Käesoleva aasta oktoobris avalikustas Euroopa Komisjon toidulisandite piirnormid, milles käsitleti etüleenoksiidi (EO) ohtlikkust ning seati täiendavad nõuded eraldiseisvalt lastele mõeldud toodetele. Sellest tulenevalt peavad Euroopa Liidu (edaspidi EL) liikmesriigid menetlema ja tegema vastavaid otsuseid, mis puudutavad etüleenoksiidiga saastunud tooteid, ühtemoodi. Kõik tooted, mis sisaldavad selliseid koostisosi või lisaaineid, mis on saastunud antud ainega, tuleb turult tagasi kutsuda.” Selle peale on Põllumajandus- ja Toiduamet kutsunud Euroopa kaubandusest tagasi terve hulga etüüleenoksiidi sisaldavaid tooteid, nagu näiteks Twix, Snickers, Bounty, M&M´s jäätised, Premia mango sorbett, maasikaglasuuriga sõõrikud jne. Antud teema puudutab ka SARS-Cov-2-teste, sest koolilastele soetatud ninatestide proovivõtupulgad on steriliseeritud sellesama ainega.

  Nasofarüngeaalse kiirtesti pakendil on märgitud: [STERIILNE EO]. See tähendab, et pakendi sees olev tampoon steriliseeritakse etüleenoksiidiga.

  (3) Terviseamet on vaikides tunnistanud, et Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 5 miljoni euro eest (18.11.21 p-s 1 alusel kokku 20 miljoni euro eest) ostetud 2 miljoni SARS-CoV-2 testi puhul ei ole tegemist ohutute toodetega. Samuti seda, et RT PCR teistid ei tuvasta inimorganismis SARS-CoV-2 viirust (vt ka lisa 1: e-kirjad Tervisesüsteemi arendamise osakonna ja avaldaja vahel 30.08.21 – 05.10.2021, kus esitatud seisukohti ei ole Sotsiaalministeerium vaidlustanud, mh RT PCR testi kohta esitatud väiteid, lisa 2-3. Uurimise taotlus nr. 581977-2021, allkirjastatud 20.08.2021, lk 14jj).

  (4) Alates 2021. aasta novembri algusest on tuhandetelt lastelt koolides mitu korda ninaproove võetud ning tõenäoliselt kantserogeenset ainet sisaldava vatipulgaga nina limaskesti hõõrutud, seda olukorras, kus need testid, mida on tehtud, ei tuvasta SARS-Cov-2 viirust. Avaldaja tugineb professor Stefano Scoglio, dr Mariano Amici ja tehnilise spetsialisti Domenico D’Angelo videosalvestatud eksperimendile, milles testitakse antigeeni kiirtesti abil materjale (puu- ja juurvilju), millel pole midagi pistmist inimesega. Kui testid on usaldusväärsed, peaksid kõik materjalid negatiivse tulemuse andma. Kui mitte, annab see kinnituse, et SARS-CoV-2 viirust pole kunagi isoleeritud ning asjaosalised peab riik vastutusele võtma. Antigeeni kiirtestide kui ka PCR-testi juhendis on kirjas:

  “Testid ei tohiks olla ainsaks kliinilise diagnoosi aluseks. Protseduuri tuleb läbi viia arvestades patsientide sümptomeid.”

  See tähendab, et testidel ei ole diagnostilist usaldusväärsust, kuid sellegipoolest lisatakse statistikasse kõik sümptomiteta patsiendid.

  Dr Mariano Amici on leidnud:

  “Kõik see tähendab, et vatitikku (tampooni) ei saa ega ka tohiks absoluutselt võtta arvesse mistahes terapeutilise või piirava meetme rakendamisel. Kui see eksperiment osutub edukaks, saame anda kaebusele lisakaalu ja anda kompetentsele kohtunikule teada, et tegemist on pettusega. Lõppkokkuvõttes on võimalik esitada süüdistus vastutavatele isikutele.”

  Eksperiment viidi läbi erinevate puuviljadega; tulemused on järgmised:

  Kiivi – positiivne

  Pirn – negatiivne

  Banaan – mittetuvastatav (tavaline labor määraks sellisel juhul positiivse tulemuse, sest testribal on õrn laik, aga selle eksperimendi ajal nii ei tehtud)

  Apelsin – positiivne

  Viinamari – mittetuvastatav (tavaline labor määraks sellisel juhul positiivse tulemuse, sest testribal on õrn laik, aga selle eksperimendi ajal nii ei tehtud)

  Kõrvits – negatiivne

  Kapsas – negatiivne

  Mandariin – mittetuvastatav (tavaline labor määraks sellisel juhul positiivse tulemuse, sest testribal on õrn laik, aga selle eksperimendi ajal nii ei tehtud)

  Puuviljamahl – negatiivne

  Metsamarjamahl – positiivne

  Seega 10 proovist leiti 3 kindlat positiivset ja 3 mittetuvastatavat, mida laborid loevad positiivseks, kui testitakse inimesi. Kõnealune eksperiment annab mõista, et vatitikk on ebausaldusväärne. Hospitaliseerimiste numbrid võivad jätkata kasvamist, kuid neil ei ole midagi pistmist COVID-positiivse tulemusega.

  Teadlased lõpetavad:

  “Edastame selle filmi kohtusse ja palume kohtunikul määrata kohtuekspertiis vatitiku (tampooni) usaldusväärsuse kontrollimiseks. Tegemist on absoluutselt absurdse olukorraga ja sellega on kaasnenud tõsised tagajärjed kogu elanikkonnale. Need on tõsised õigusrikkumised, mida kohus peab kontrollima ja tõenäoliselt ka vastutusele võtma.” (1) (2)

  Allikad ja viited:

  Itaalia teadlaste videosalvestus, Database Italia, kättesaadav lingil:

  L’esperimento tamponi rapidi sulla frutta – Una riposta alle critiche dei pandemisti – Database Italia

  “La farsa dei tamponi: questo video ne certifica l’assoluta inattendibilità”, kättesaadav lingil:

  https://www.youtube.com/watch?v=Gmmz_YfxXTE, avaldatud 23.12.2021

  (5) Etüleenoksiid on biotsiid, mida kasutatakse EL-i majandusruumist väljapoole jäävates riikides toidu ja meditsiinivahendite steriliseerimiseks ning selle tarbimine võib inimese tervisele omada kantserogeenset mõju.

  (6) Kui Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ostetud SARS-CoV-2 testid sisaldavad etüleenoksiidi ning need ei tuvasta konkreetset viirust, milleks on SARS-CoV-2, siis selliseid tooteid Eesti Vabariigis kasutada ei tohiks.

  (7) Lisaks antud toodete turustamine ja kasutamine on vastuolus Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) reeglitega ja EL-i siseturu Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) riikides kehtestatud riikide majandussuhteid reguleerivate kokkulepetega. EMP ja EL-i siseturu leping hõlmab sealhulgas hariduse andmist ja töötervishoidu, mis on seotud tarbijakaitse, keskkonna, statistika ja äriühinguõigusega, ning teadusuuringute ja tehnoloogiaarendusega seotud valdkondadega.

  (7) Antigeeni kiirtestid ja RT PCR testid on olemasolevatele rikkumistele vaatamata kasutuses. Nende toodete kasutamine on vastuolus isikute tervisekaitse reeglitega ning kujutavad endast tõket kaubandusele ja teenustele. Sellises olukorras Euroopa majandusruumis etüleenoksiidi kasutamine tema toksilisuse tõttu on tekitanud samad ohud rahvatervisele ja isegi lastele.

  (8) Avaldaja toetub ka Saksamaa Weimari kohtuotsusele, mis tühistas 2021. aasta aprilli alguses koolides maskinõude, distantsi hoidmise reegli ja testide praktika. Kohus leidis, et määruste kehtestaja pole tuginenud faktidele ja seetõttu on olukord võtnud enneolematud mõõtmed. Weimari ringkonnakohus on samuti teinud lukkupaneku vastase otsuse, mille kohaselt koolides loetakse kehtetuks maskikohustus, distantsi hoidmine, ja kiirtestide praktika.

  Kõnealune kohtulahend kannab kohtuasja numbrit 9F148/21. Kooli direktoritel ja õpetajatel on keelatud õpilaste suhtes eelmainitud meetmeid rakendada. Lisaks sellele peab jätkuma kontaktõpe. Kuna kohtuotsus on ettekirjutus (eelmenetlus), järgneb sellele põhimenetlus, aga jõustunud lahend on sellest olenemata kehtiv ja siduv koolidele.

  Antud otsusest on Eesti Päevalehe veergudel rääkinud vandeadvokaat Martin Hirvoja.

  Koroonameetmete suhtes teaduskriitiline kohtunike ja prokuröride liit (KRiStA) kiitis heaks Weimari kohtuotsuse, nimetades seda murranguliseks.

  “Esimest korda on Saksa kohus täitnud oma ülesannet faktide väljaselgitamisel ja hindamisel konkreetset juhtumit silmas pidades,” sõnab Pieter Schleiter, liidu juhatuse liige.

  Ta lisab veel:

  “Oluliste faktide väljaselgitamisel võeti arvesse erialastele teadmistele tuginevate ekspertide arvamusi, mis oma põhjalikkuses on väga kiiduväärt. Seejärel tegeles kohus ekspertidelt saadud selgituste täpse analüüsiga. Selline kohtupraktika on eeskujulik, aga kahjuks on see Saksamaal harva esinevaks erandiks.”

  Schleiter jätkab:

  “Kui kohus ei tugine otsuse tegemisel menetluse käigus saadud teabele, vaid määravaks saab selle võimalik tagajärg, siis juhindutakse eelkõige Rober Kochi Instituudi avaldustest. Siinkohal tuleb siiski mainida, et tegemist on riigiasutusega, mille otsused on kaasa aidanud sellele, et sellised meetmed üldse kehtestati. Selleks, et meetmete tõhusust põhjalikult kontrollida, mis on ka kohtusüsteemi kui kolmanda võimu ülesanne, peab teiste ekspertidega konsulteerima, ei saa arvestada ainult ühe eksperdi arvamust.”

  Schleiter esitas ka 190-leheküljelise koroonameetmete vastase kaebuse Saksa konstitutsioonikohtusse. Samuti kohtule esitatud 178-leheküljelise kaebuse põhjenduses on kirjas, et meditsiinilise kaitseotstarbega (IKV) maski kandmine kahjustab isikuid füüsiliselt ja psühholoogiliselt, samuti pärsib see nende vaimset ja psühhosotsiaalset arengut, maskinõue ei too endaga kaasa kasu ei lastele ega teistele.

  (9) Austria põhikoolides läbiviidud uuringus tuli välja, et sajad tuhanded õpilased peaksid maskikandmise korral kannatama selle kõrvaltoimeid ainuüksi selleks, et vältida ühte nakkust nädalas, seetõttu pole seda nõuet kehtestatud, tehakse vaid kiirteste kolm korda nädalas.

  Kohus kommenteeris Austria näidet sõnadega:

  “Sellised nõuded pole mitte ainult ebaproportsionaalsed, vaid seda valdkonda reguleeriv seadusandja ei lähtu faktidest, mistõttu on olukord võtnud enneolematud mõõtmed.”

  Sellised meetmed nagu maskikohustus ohustaks inimeste heaolu. Maske pole lubatud nõuda. Samuti ei saa juhinduda Tüüringi liidumaa regulatsioonidest, kuna mainitud meetmed pole sobivad soovitud tulemuse saavutamiseks – eelkõige nende ebaproportsionaalsuse tõttu, mis on vastuolus seaduses kehtestatud proportsionaalsuse põhimõttega.

  See pole esimene kord, kui Weimari ringkonnakohus koroonapiirangute vastase otsusega on esitanud asjakohase õigusliku seisukoha. Jaanuaris 2021. aastal hindas Weimari kohus kontaktikeeldu põhiseadusevastaseks ja inimväärikuse rikkumiseks.

  Kohtuotsuses on üksikasjalikult toodud välja, miks kohus leiab, et valitsus on olukorraga toimetulemisel ebaõnnestunud ja miks meditsiiniline põhjendus on küsitava väärtusega, samuti kriipsutab kohus neoonis alla laastavaid tagajärgi majandusele ja elanikkonnale. (1) (2) (3)

  Allikad ja viided:

  Tichys Einblick (Amtsgericht Weilheim: Maskenpflicht in der Schule verfassungswidrig (tichyseinblick.de), avaldatud 18. nobember 2021

  2020 News (Sensationsurteil aus Weimar: keine Masken, kein Abstand, keine Tests mehr für Schüler – 2020 NEWS, avaldatud 14. aprill 2021

  Berliner Zeitung (Nach Urteil in Weimar: Masken-Gegner fluten Gerichte mit Anträgen (berliner-zeitung.de), avaldatud 16. aprill 2021.

  (10) Samuti ei ole RT PCR-testid ja kiirtestid sobivad, et tuvastada, kas isik on SARS-CoV-2 viiruse kandja. Kohtuniku sellekohane märkus: vastavalt Robert Kochi Instituudi arvutustele on testimistel kasutatavate kiirtestidega saadud positiivse tulemuste korral (hoolimata sümptomitest) tõenäosus tõepoolest nakatunud olla ainult 2 protsenti (testi spetsiifilisus 80%, testi tundlikkus 98%). Sellest järeldub: iga kahe kiirtestiga saadud tõendatult positiivse tulemuse kohta tuleb 98 valepositiivset. Avaldaja lisab, et RT PCR Drosten-Cormani protokollis (edaspidi Drosten-Cormani paber) ei maini Ct künniseid üldse – isegi mitte lisamaterjalides ja ametlikes väljaannetes/lisades. Joonis 3: soovitatav RT-PCR komplekt – nagu on märgitud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Drosten-Cormani ametlikus soovituses [8]. Esitatakse ainult tsükli väärtus ilma vastava ja teaduslikult mõtestatud Ct väärtuseta (piirväärtus). Nii on see ka Drosten-Cormani paberis. Nurjunud molekulaarbioloogilised valideerimised. Selleks, et teha kindlaks, kas amplifitseeritud produktid on tegelikult SARS-CoV-2 genoomi osad, on oluline PCR-toodete biomolekulaarne valideerimine. See valideerimine on diagnostilise testi jaoks hädavajalik.

  PCR-toodete valideerimine tuleks läbi viia PCR-saaduse käitamisel 1%-lise agaroosi EtBr geeliga koos suuruse indikaatoriga (DNA joonlaud või DNA redel), nii et toote suurust saab hinnata võib olla. Suurus peab vastama amplifikatsiooniprodukti arvutatud suurusele. Kuid veelgi parem on järjestada amplifikatsiooniprodukt.

  Viimane annab 100%-lise kindluse amplifikatsiooniprodukti identsuse suhtes. Ilma molekulaarse valideerimiseta ei saa olla kindel amplifitseeritud PCR-toodete identiteedis. Arvestades ülalkirjeldatud tõsiseid kujundusvigu, võivad PCR-tooted olla ükskõik millised.

  PCR-i väikeste fragmentide (umbes 100 aluspaari) puhul ei mainita Drosten-Cormani paberis veel üht aspekti: See võib olla kas 1,5% agaroosgeel või isegi akrüülamiidgeel.

  Asjaolu, et Drosteni testi PCR-tooteid pole molekulaarsel tasemel valideeritud, on veel üks tõsine viga ja muudab testi kasutuks. Positiivsed ja negatiivsed kontrollid konkreetse viiruse tuvastamise kinnitamiseks/ümberlükkamiseks

  Drosten-Cormani paberis kirjeldatud testi aluseks olev kinnitamata eeldus on see, et SARS-CoV-2 on ainus SARS-i sarnase beeta-koroonaviiruse rühma viirus, mis praegu põhjustab inimpopulatsioonis nakkusi. Nende PCR-meetodi aluseks olevad järjestused on in silico järjestused, mille tarnis Hiina labor [1], kuna PCR-testi väljatöötamise ajal ei olnud nakkusliku (“elus”) või inaktiveeritud SARS–CoV-2 kontrollmaterjal autoritele kättesaadav.

  Seetõttu kavandati PCR test, kasutades Sarbeco komponendi kontrollmaterjalina tuntud SARS-CoV järjestust (dr Adam Meijer, Drosten-Cormani paberi kaasautor e-kirjavahetuses dr Peter Borgeriga).

  Eeldati, et kõik isikud, kellel oli Drosten-Cormani paberis kirjeldatud RT-PCR testi tulemus positiivne, reageerisid SARS-CoV-ga nakatunud infektsioonidega. Selles eelduses on kolm tõsist viga:

  ei saa Drosten-Cormani paberis kirjeldatud RNA molekulide positiivset testi samastada “viirusnakkusega”. Positiivne RT-PCR test näitab ainult viiruse RNA molekulide olemasolu. Nagu juba eespool mainitud, ei olnud Drosteni test mõeldud viiruse täielikuks avastamiseks, vaid parimal juhul (kui sellel ei oleks tõsised puudused, mis muudavad selle kasutuskõlbmatuks) ainult viiruse fragmendi tuvastamiseks;

  ei andnud ükski tõeline spetsiifiline positiivne kontroll – mis pidi olema SARS-CoV-2 RNA – usaldusväärseid tulemusi;

  kolmandaks öeldakse Drosten-Cormani paberis:

  “Näitamaks, et analüüsidega saab tuvastada ka muid nahkhiirega seotud SARS-i viirusi, kasutasime E-geeni testi kuue nahkhiirest saadud fekaaliproovi testimiseks, mille avaldasid Drexler jt. Ja Muth jt /…/. Need viiruspositiivsed proovid olid pärit Euroopa houseraua nahkhiirtelt. Nende fülogeneetiliste kõrvalekallete tuvastamine SARSiga seotud CoV kategoorias viitab sellele, et tõenäoliselt avastatakse kõik Aasia viirused. Teoreetiliselt tagaks see laia tundlikkuse ka juhul, kui viirusvariante omandatakse mitmest sõltumatust loomahoidlast “

  See väide näitab, et RT-PCR testis kasutatud E geen, nagu on kirjeldatud Drosten-Cormani paberis, ei ole SARS-CoV-2 spetsiifiline. E-geeni praimerid tuvastavad ka paljusid teisi SARS-viirusi.

  Koroonaviiruse genoom on kõigist inimest nakatavatest RNA viirustest suurim ja neil kõigil on väga sarnane molekulaarne struktuur. Sellest hoolimata on SARS-CoV-1 ja SARS-CoV-2 kaks ülimalt spetsiifilist geneetilist sõrmejälge, mis eristavad neid teistest koroonaviirustest. SARS-CoV-1 ja SARS-CoV-2 N-valgus on unikaalne sõrmejälgede järjestus (KTFPPTEP-TEPKKDKKKKK) [3, 4, 5].

  Nii et SARS-CoV-1 ja SARS-CoV-2 PCR produkti spetsiifiliseks tuvastamiseks oleks amplifikatsiooni sihtmärgiks pidanud olema ülaltoodud piirkond N-geenis. Usaldusväärne diagnostiline test peaks keskenduma sellele konkreetsele N-geeni piirkonnale. Ja just selle N-geeni PCR-id ei valideerinud Drosten-Cormani paber ega soovitanud seda ka testigeeniks, kuna see ei olnud SARS-CoV originaalsondi suhtes “nii tundlik”.

  Lisaks muudab HE geeni puudumine nii SARS-CoV-1 kui ka SARS-CoV-2 puhul selle geeni ideaalseks negatiivseks kontrolliks teiste koroonaviiruste välistamiseks. Drosten-Cormani paber ei sisalda seda negatiivset kontrolli ega ka muid negatiivseid kontrolle. Drosten-Cormani paberis sisalduv PCR-test ei sisalda seega ühtegi positiivset ega negatiivset kontrolli, et välistada teiste koroonaviiruste olemasolu. See on veel üks suur kujundusviga, mis muudab testi diagnoosimiseks sobimatuks ja kinnitamatuks.

  Lisaks standardne kasutusjuhend (Standard Operating Procedure, SOP) ei ole saadaval.

  Peaks olema kättesaadav standardne kasutusjuhend (SOP), milles on selgelt määratletud ülaltoodud parameetrid, et kõik laborid saaksid seada täpselt samad katsetingimused. Valideeritud universaalne SOP on hädavajalik, kuna see võimaldab andmeid võrrelda riikide sees ja riikide vahel. On väga oluline selgelt määratleda kõik praimeri parameetrid. Drosteni testis seda ei juhtunud. Lisaks ei täpsustata Ct väärtust, mis näitab, millal tuleb testi pidada positiivseks või negatiivseks. Samuti ei ole märgitud, millal peetakse proovi SARS-CoV viirustega nakatunuks. Nagu eespool näidatud, ei tee test viiruse ja viiruse fragmentide vahet, seega on Ct väärtus, mis on aluseks testi positiivseks hindamisele, eriti oluline. Seda Ct-väärtust oleks pidanud kirjeldama standardses kasutusjuhendis (SOP), mis oleks tulnud üles laadida veebi, et kõigil seda testi läbiviivatel laboritel oleksid täpselt samad piirmäärad. Sellise SOP loomata jätmist Drosten ja teiste poolt võib kirjeldada kui rasket hooletust.

  Seetõttu võivad laborid teha katse oma äranägemise järgi, mis toob kaasa tohutu variatsioonivahemiku. Laborid erinevates Euroopa riikides ja Eestis, jah – Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Drosteni testi soovituse põhjal – seisavad silmitsi oluliste probleemidega. Milliseid praimereid peaksid nad tellima? Milliseid nukleotiide peaksid nad sisestama määratlemata kohtadesse? Millise Tm peaksid nad valima? Mitu PCR tsüklit peaksid nad läbi viima? Ja millise Ct väärtuse korral on proov positiivne? Ja millise Ct väärtusega on see negatiivne? Ja kui palju geene peaksid nad testima? Kas kõiki geene tuleks testida? Või lihtsalt E ja RpRd geenid, nagu on näidatud Drosten-Cormani paberi tabelis 2? Või ka N-geen? Ja mis on nende negatiivne kontroll? Mis on nende positiivne kontroll? Drosten-Comani paber on nii ebamäärane ja vigane, et võib liikuda kümnetes erinevates suundades. Midagi pole standardiseeritud, puudub SOP, kõik jääb saladuseks. Selle paberi sisu on äärmiselt halb teadus.

  Eespool kirjeldatud Drosteni testi tõsiste puuduste tagajärjed

  Drosten-Cormani paberis kirjeldatud RT-PCR test sisaldab nii palju molekulaarbioloogilisi kujundusvigu (vt eespool), et seda ei ole võimalik valideerida ega saada üheselt mõistetavaid tulemusi. On vältimatu, et see test annab tohutu hulga niinimetatud valepositiivseid tulemusi.

  “Valepositiivse” määratlus on negatiivne proov, mis annab esialgu positiivse tulemuse, kuid on sama testiga uuesti testimisel negatiivse. Valepositiivsed on valed positiivsed testitulemused, see tähendab negatiivsed proovid, mille tulemus on positiivne. Ja just selle leiate Drosten-Cormani paberist. Käsikirja PDF-i 6. lehel näitavad autorid, et isegi hästi kontrollitud laboritingimustes saadakse selle testiga märkimisväärne protsent valepositiivseid tulemusi:

  “Neljal üksikul katsereaktsioonil oli nõrk esialgne reaktiivsus, kuid sama testiga uuesti katsetades olid need negatiivsed. Need signaalid ei olnud seotud konkreetse viirusega ja iga viiruse puhul, mis algselt näitas positiivset reaktsiooni, oli ka teisi proove, mis sisaldasid sama viirust suurema kontsentratsiooniga, kuid ei andnud positiivset tulemust. Arvestades ülalkirjeldatud põhjaliku tehnilise kvalifikatsiooni tulemusi, jõuti järeldusele, et see esialgne reaktsioonivõime ei olnud tingitud reaalajas toimuvate PCR-detektorite keemilisest ebastabiilsusest ja tõenäoliselt oli see tingitud probleemidest käitlemisel, mis olid põhjustatud uute diagnostiliste testide ja kontrollide kiirest kasutuselevõtust käesoleva hinnangu ajal.” [1]

  Selle väljavõtte esimene lause on selge tõend, et Drosten-Corman paberis kirjeldatud PCR-test annab valepositiivseid tulemusi. Muuhulgas Saksamaa Charité laboratooriumi hästi kontrollitud tingimustes on 310 primaartestist neli definitsiooni järgi valepositiivsed. Nelja negatiivse proovi tulemused olid esialgu positiivsed ja seejärel olid uuesti testimisel negatiivsed. See on klassikaline näide valepositiivsest tulemusest. Teine tähelepanek ülaltoodud lõigust, mis on oluline paberi üldvaate seisukohast, on see, et autorid selgitavad valepositiivseid tulemusi kui “uute diagnostiliste testide kiirest kasutuselevõtust põhjustatud probleemidega tegelemist”.

  Drosten-Comani paber ei ole ilmselgelt erialaste kolleegide poolt üle vaadatud

  Enne ametlikku teadusajakirjas avaldamist kinnitatakse teadus- ja meditsiiniartiklid traditsiooniliselt vastastikuse eksperdihinnangu abil. Ajakirja toimetajad küsivad nõu erinevatelt ekspertidelt – niinimetatud retsensentidelt -, kes on paberit hinnanud ja võivad tuvastada nõrkusi eeldustes, meetodites ja järeldustes.

  Tavaliselt avaldab ajakiri artikli alles siis, kui toimetajad on veendunud, et autorid on retsensentide muredega tegelenud ja et esitatud andmed toetavad dokumendis tehtud järeldusi. Drosten-Cormani paber esitati Eurosurveillance’ile 21. jaanuaril 2020 ja võeti avaldamiseks vastu 22. jaanuaril 2020. Leht oli veebis 23. jaanuaril. 17. jaanuaril avaldati WHO-s kogu oluline teave ja käsikirja protokoll.

  Lisaks soovitas WHO Drosten-Cormani paberit 21. jaanuaril 2020 (enne selle avaldamist!). Seetõttu on ilmne, et vastastikuse eksperdihinnangu protsessi ei viidud läbi. Vastastikuse eksperdihinnangu protsess on tavaliselt aeganõudev protsess, kuna vähemalt kaks valdkonna eksperti peavad esitatud dokumenti kriitiliselt lugema ja kommenteerima.

  Kahekümne neljast tunnist ei piisa põhjaliku vastastikuse eksperthinnangu läbiviimiseks. Iga molekulaarbioloog, kes on kursis RT-PCR-i kavandamisega, oleks ülevaatamise käigus täheldanud Drosten-Cormani paberis fataalseid vigu.

  Huvide konfliktid

  Kaks Drosten-Cormani paberi autorit, Christian Heinrich Maria Drosten ja Chantal Berndette Elisabeth Maria Reusken on antud ajakirja toimetuskolleegiumi liikmed [7]. Seega esineb ka huvide konflikt, kuna nende isikute koostatud paberit ei retsenseerinud ega kontrollinud.

  Kokkuvõte

  Drosten-Cormani paber sisaldab järgmisi konkreetseid vigu:

  Eriliselt suurte praimerite kontsentratsioonide kasutamiseks selles protokollis ei ole täpsustatud põhjust. Kirjeldatud kontsentratsioon toob kaasa suurenenud mittespetsiifilise seondumise ja PCR-i toote amplifikatsiooni, mis muudab testi spetsiifilise diagnostikavahendina sobimatuks;

  kuus määramata kõikuvat positsiooni põhjustab testi kavandamise tohutut varieeruvust erinevates laborites; Drosten-Cormani paberil olev segane täpsustamata kirjeldus ei sobi operatiivseks standardprotokolliks;

  test ei suuda eristada tervet viirust ja viiruse fragmente. Seetõttu ei saa testi kasutada puutumatute (nakkuslike) viiruste diagnostikavahendina;

  vahe10 oC wr.t. praimeripaaride (RdRp_SARSr_F ja RdRp_SARSr_R) anniilimistemperatuuri Tm puhul on väga tõsine viga ja muudab protokolli spetsiifilise diagnostikavahendina kasutamiskõlbmatuks;

  suur viga on Ct väärtuste väljajätmine, mis määravad, kas testi peetakse positiivseks ja negatiivseks. Seda Ct väärtust ei leidu ka täiendavates lisamaterjalides ja ametlikes väljaannetes/lisades;

  PCR-tooteid ei ole molekulaarsel tasemel valideeritud, mis muudab protokolli ja diagnostikavahendi kasutuks;

  PCR-test ei sisalda ühtegi positiivset kontrolli SARS-CoV-2 spetsiifilisuse tõendamiseks ega negatiivset kontrolli teiste koroonaviiruste välistamiseks, mistõttu test ei sobi konkreetse diagnoosi jaoks;

  on väga tõenäoline, et erialased kolleegid ei retsenseerinud Drosten-Cormani paberit;

  tõsised huvide konfliktid on vähemalt neljal autoril lisaks sellele, et kaks Drosten-Cormani töö autorit (Christian Drosten ja Chantal Reusken) on ka Eurosurveillance’i toimetuses; 29. juulil 2020 tekkis veel üks huvide konflikt (Olfert Landt on TIB-Molbioli tegevjuht Marco Kaiser on GenExpressi vanemteadur ja tegutseb TIB-Molbioli teadusliku nõustajana), mida esialgses versioonis ei deklareeritud (ja PubMed versioonis on see endiselt puudu). TIB-Molbiol on ettevõte, mis “esimesena” tootis PCR-komplektid (Light Mix) Drosten-Cormani käsikirjas avaldatud protokolli alusel ja mis oma sõnade põhjal levitas neid PCR-testikomplekte kogu maailmas enne väljaande esitamist. Lisaks jätsid Victor Corman ja Christian Drosten mainimata nende teise kuuluvuse: katselabor „Labor Berlin“, kus nad vastutavad viirusdiagnostika eest;

  Ct-tsüklid. Tribunal da Relaqäo de Lisboa on Portugali apellatsioonikohus (samaväärne kõrgema halduskohtuga), mille asukoht on Lissabonis ja mis alates 11.11.2020 kuulutas välja esimese astme kohtuotsuse (toimiku number 1783 / 20.7T8PDL.L1-3) ja asus seisukohale, et PCR-teste ei saa kasutada nakkuste tuvastamise ja sellele järgneva vabaduse võtmise (habeas corpus) aluseks.

  Alliaks: 23.11.2020 JI Unser Zeichen (stets angeben) z-99/20-rt/nw, lk 1-54; saksa keelne koopia on Klage-LG-Berlin.-Eingereicht.-Black.pdf (unsere-grundrechte.de)), kättesaadav lingil:

  https://unsere-grundrechte.de/wp-content/uploads/Klage-LG-Berlin.-Eingereicht.-Black.pdf

  Ülaltoodut ja arvukalt meetmeid, mis on seotud sama koroonaviiruse epideemia olukorraga, võib põhjendatult pidada kavandatuks ja nende tagajärgedega seoses kaalutletuks, aga ka meelevaldseks, põhjendamatuks ja vastuolus teaduslike teadmistega, kuigi parim võimalik teave ja teaduslikud teadmised on olnud kättesaadavad. Sellest olenemata on tehtud õigusvastaseid otsuseid.

  Antud kaalukaid rikkumisi arvestades õiguskantsleri ülesanne on olla sõltumatu riiklik süüdistaja, kes peab jälgima riigi kõrgeimate ametnike ja Vabariigi Valitsuse tegemisi ja kui viimased on oma tegemistes läinud seadusega pahuksisse, sekkuma ja viima nad ametist tagandamiseni või kohtukulli ette.

  2. Taotlused õiguskantslerile:

  Arvestades punktides 1-10 esitatud asjaolusid, palub avaldaja Eesti koolides käivate laste ja õpetajate tervise huvides võtta kasutusele meetmed, et sellisest testimisest loobutaks, kuni Terviseamet ning Haridus- ja Teaduministeerium on selgeks teinud, kui ohutu on sel viisil potentsiaalselt toksilist ainet sisaldava vatitikuga testida, arvestades asjaoluga, et etüleenoksiidiga steriliseeritud vatitikuga ülepäevast testimist on planeeritud nädalateks ja võib-olla kuudeks.

  Kui RT PCR testid ja kiirtestid ei tuvasta tegelikkuses SARS-CoV-2 viirust ja infektsiooni “COVID-19” ning seega palub tunnistada, et antud testid ei täida oma eesmärki, kuna selleks puuduvad usaldusväärsed faktid.

  RT PCR-testide kasutamise kohta kehtib sama reegel, mis on sätestatud USA kaubanduskoja seaduses (15 U.S. Code FTC Act). Seadusandja sätestatud kriteeriumide alusel ei ole SARS-CoV-2 RT PCR-testid heakskiidetud diagnostilised testid. Kuna tegemist ei ole diagnostilistel eesmärkidel heakskiidetud tesitidega, siis ei saa midagi diagnoosida millegagi, mis ei diagnoosi midagi.

  Rikkumine (vt p 1, lk 1), mis puudutab riigivara kasutamist, mis ei rajane faktidel. Vastava otsuse on teinud peaminister Kaja Kallas, teised pädevad valitsuse ministrid: Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, Haridus- ja teadusminister Liina Kersna, Majandus- ja taristuminister Taavi Aas, Riigihalduse minister Jaak Aab, Siseminister Kristian Jaani, Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ja ettevalmistavad ametnikud (valitsus).

  Kui õiguskantsler leiab, et käesolevas avalduses esitatud asjaolude väljaselgitamine ei kuulu Tema pädevusse, sellisel juhul palub avaldaja esitada antud avaldus organile, kelle pädevusse see kuulub, arvestades asjaoluga, et antud juhul ei saa juhinduda Vabariigi Valitsuse regulatsioonidest, kuna mainitud meetmed pole sobivad soovitud tulemuse saavutamiseks – eelkõige nende ebaproportsionaalsuse tõttu, mis on vastuolus seaduses kehtestatud proportsionaalsuse põhimõttega.

  Vabariigi Valitsus on 20. miljonit eurot kasutanud ilma, et vastavaid otsuseid teinud poliitikud oleks tuginenud faktidele, mis lubaks lause esimeses pooles nimetatud summat Terviseametile eraldada.

  Valitsus rikub faktiliselt SARS-CoV-2 testide riigihankega seaduseid, kuna need testid ei tuvasta COVID-19 infektsiooni ning ei täida oma eesmärki.

  Etüleenoksiidile on seatud täiendavad nõuded eraldiseisvalt lastele mõeldud toodetele. Sellest tulenevalt peab EL-i liikmesriik Eesti tegema vastavaid otsuseid, mis puudutavad etüleenoksiidiga saastunud tooteid, ühtemoodi. Kõik tooted, mis sisaldavad selliseid koostisosi või lisaaineid, mis on saastunud antud ainega, tuleb turult tagasi kutsuda.”

  Antud teema puudutab ka SARS-Cov-2-teste, sest koolilastele soetatud ninatestide proovivõtupulgad on steriliseeritud sellesama ainega. Testide pulgad on seadnud või seavad tuhandete inimeste elu ja tervise ohtu.

  Lugupidamisega

  Revo Jaansoo

  Lisad:

  1. E-kirjad Tervisesüsteemi arendamise osakonna ja avaldaja vahel 30.08.21 – 05.10.2021

  2. Uurimise taotlus Sotsiaalministeeriumile nr. 581977-2021, allkirjastatud 20.08.2021. Saadetud ministeeriumile 30.08.2021

  3. Avaldus Sotsiaalministeeriumile, nr 581977-2021, allkirjastamata 20.08.2021. Saadetud ministeeriumile 30.08.2021

  Kasutatud kirjandus

  [1] “Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR, Euro Surveillance, 2020; Band 25, 3. Ausgabe (Euro Surveillance 2020;25[3]:pii=2000045) (eesti keeles: 2019. aasta uudse koroonaviiruse (2019-nCoV) tuvastamine reaalajas RT-PCR abil, Euro Surveillance, 2020; 25. köide, 3. trükk), kättesaadav järgmisel lingil:

  https://www.eurosurveillance.org/lcontent/10.2807/1560-7917.ES.2020.25-3.2000045

  [2] Tom Jefferson, Elizabeth Spencer, Jon Brassey, Carl Heneghan Virenkulturen zur Beurteilung der Infektiosität von COVID-19. Systematische Überprüfung (eesti keeles: Viiruskultuurid COVID-19 nakkavuse hindamiseks. Süstemaatiline ülevaade), kättesaadav järgmisel lingil:

  https://doi.org/10.1101/2020.08.04.20167932;https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.04.20167932\.’4. Raoul-Brief (tsitaat järgneb)

  [3] Marra MA, Steven JMJ, Caroline RA, Robert AH, Angela BW et al. (2003) Wissenschaft. Die Genomsequenz des SARS-assoziierten Coronavirus. Wissenschaft 300(5624): 1399-1404 (eesti keeles: Teadus. SARSiga seotud koroonaviiruse genoomijärjestus. Teadus 300 (5624): 1399-1404.)

  [4] Järjestuse leiate siit: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN908947

  [5] Borger P. Ein SARS-ähnliches Coronavirus wurde erwartet, aber es wurde nichts unternommen, um darauf vorbereitet zu sein. Am J Biomed Sci Res 2020 (eesti keeles: Oodata oli SARS-i sarnast koronaviirust, kuid selle ettevalmistamiseks ei tehtud midagi. J Biomed Sci Res 2020), kättesaadav järgmisel lingil:

  https://biomedgrid.com/pdf/AJBSR.MS.lD.001312.pdf

  [6] https://www.researchgate.net/publication/341120750_A SARS-like_Coronavirus_was_Expected but nothing_was_done_to_be_Prepared

  [7] Kättesaadav järgmisel lingil:

  https://www.eurosurveillance.org/upload/site-assets/imgs/2020-09-Editorial%20 Vorstand%20PDF.pdf

  [8] Offizielle WHO-Empfehlung für das Corman/Drosten RT-qPCR-Protokoll, das sich direkt aus der Eurosurveillance-Publikation ableitet (eesti keeles: WHO ametlik soovitus Corman / Drosten RT-qPCR protokolli kohta, mis on tuletatud otse Eurosurveillance väljaandest), kättesaadav järgmisel lingil:

  https://www.who.int/docs/defaultsource/coronaviruse/protocolv21.pdfsfvrsn=a9ef618c_2

  [9] Primer-BLAST, NCBI – National Center for Biotechnology Information (eesti keeles: Primer-BLAST, NCBI – Riiklik biotehnoloogia teabekeskus), kättesaadav järgmisel lingil:

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/

  [10] Trestan Pillonel et al., Brief an den Herausgeber: SARS-CoV-2-Nachweis mittels Echtzeit-RT-PCR (eesti keeles: Kiri toimetajale: SARS-CoV-2 tuvastamine reaalajas RT-PCR abil), kättesaadav järgmisel lingil:

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7268274/

  [11] Kim et al, Die Architektur des SARS-CoV-2 Transkriptoms (eesti keeles: SARS-CoV-2 transkriptoomi arhitektuur), kättesaadav järgmisel lingil:

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420304062

  [12] Wolfel et al, Virologische Beurteilung von hospitalisierten Patienten mit COVID-2019 (eesti keeles: COVID-2019 hospitaliseeritud patsientide viroloogiline hindamine), kättesaadav järgmisel lingil:

  https://www.nature.com/articles/s41586-020-2196-x

 2. Tere. Minu kaks last käivad koolis üks teises klassis ja teine viiendas, neil on allergiline astma ja tihtipeale oleme ninadega kimpus, reageerivad igasuguste asjade peale, kord on nina kinni ja siis jälle meeletult vesine. Ma ei luba lapsel nina torkida ültse. Kuidas see hetkel siis välja näeb, et minu lapsed siis ei tohi kooli minna?

 3. Ei soovi oma last lasta testida

 4. Ei masstestimisele ja EI massvaksineerimisele.

 5. Ei ole nõus lapse testimisega 3 korda nädalas.

 6. Tere

  Mina ei nõustu laste testimisega. Äärmisel juhul nõustun AINULT sellise testiga, kuhu saab juba eemalt SÜLITADA.
  Minu lastele sobib distantsõpe ja ootame lastega, millal saab jälle kodus õppida. Juhendatud distantsõpe on alates 4kl. meile kõige sobivam. Kuid 2 kl. lapsega saame ise ka kodusõppimisega hakkama.
  Juba mõtlen igal nädalal, et kuidas saaks oma lapsed koduõppele vormistada. Mul on 1 laps 8kl. temale oleks kindlasti vaja juhendatud õpet reaalainetes. Ja 2 laps käib 2kl. temaga saame kenasti hakkama.

  Teile soovin aga tugevat närvi ja kaitset selle kurjuse vastu astumisel. Kui mina ütlen EI ja seda teevad veel paljud, paljud, siis saame koos sellest üle. Kuid jah, lapsevanemad vajavad ka infot, väga isegi sellist mis on juriidiliselt õige ja mis ebaseaduslik. Sest, me vanemad ei ole juriidilise haridusega.

  ilusat päeva ja päikest

  Margit Männiste

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga