MÕISTAME HUKKA LASTE STIGMATISEERIMISE!

HEK mõistab täielikult ning resoluutselt hukka katsed stigmatiseerida lapsi!

Oleme poole aastaga jõudnud seisukohast “2021. aastal kindlasti lapsi ei vaktsineerita!” (I. Lutsar) olukorrani, kus juba teatud Eestimaa koolides nõutakse lastelt õppetööl osalemiseks vaktsineerituse tõendit!

On äärmiselt oluline teadvustada, et sellega paljastatakse õpilaste privaatne terviseidentiteet, mis võib kaasa tuua koolikiusu hüppelise kasvu.

Pidades silmas laste ja noorte vaimse tervise probleemide kiiret süvenemist kriisiajal, laste ja noorte enesetappude ning enesetapukatsete arvu kiiret tõusu, on laste mistahes vaimne, psühholoogiline ja emotsionaalne survestamine mistahes terviseotsusteks kuritegelik.

Täna teame teaduspõhiselt, et vaktsineeritud inimene ei ole kuidagi teistele ohutum, kui seda on vaktsineerimata inimene. Asjaolu, et vaktsineeritu võib nakkust levitada mõnevõrra vähem kui mittevaktsineeritu, et ole piisav argument diskrimineerivateks ning ebaproportsionaalseteks erikohtlemisteks.

Laste osas nähtavate, stigmatiseerivate erisuste tegemine on lubamatu. Lapsi raske Covid-19, tuginedes arvukatele teadusuuringutele, ei ohusta.

Seetõttu ei tohi me omakorda ohustada laste vaimset ja füüsilist tervist pideva hirmutamise ning enamgi veel – diskrimineeriva stigmatiseerimisega, mis on otseselt inimõiguste vastane tegevus.
Bioeetika ja inimõiguste ülddeklaratsioon (UDBHR) II, UNESCO, ütleb: “Ühtegi isikut ega rühma ei tohi diskrimineerida või häbimärgistada mistahes alusel, rikkudes inimväärikust, inimõigusi ja põhivabadusi.”

Ilmselt on kõigile Eestimaa elanikele nähtav ning tuntav tänane kriisisituatsioon, mis on avalikkuses toonud teravaks debatiks erinevad tõenduspõhised seisukohad ja väärtusküsimused.

See omakorda tähendab, et ka meie lapsed ja noored on selle, kohati raevukaks muutuva, debati keskmes ja vahel.

Erinevate, vähem ja rohkem manipuleeritud sõnumite, kohati ebaeetiliste võteteni ulatuvate propagandatrikkide kasutamisel, ei suuda lapsed sageli mõista toimuva tagamaid.

Haridusvaldkonna Esinduskoda on seisukohal, et laste vaimne tervis on selliste manipulatsioonide tõttu ohus ning kool kui arengukeskkond ei tohi seda ohtu veelgi suurendada. Õppimist toetav keskkond peab olema igal viisil turvaline, ka vaimselt ja emotsionaalselt.

Õpetajate, lapsevanemate ja haritlaste esmane prioriteet peab olema laste kaitsmine, nende tasakaalu ja turvalisuse tagamine, eriti kriisiolukordades.

Oluline on siinkohal taas tähelepanu pöörata ka sellele, mida ütles 25.08 ERR vahendusel Eesti Vabariigi õiguskantsler Ülle Madise:

“Olukorrad, kus Covid-tõendit või ka testimist nõutakse lihtsalt inimeste kiusamiseks või vaktsineerima sundimiseks, on vastuolus vaktsineerimisvabaduse põhimõttega ja ka põhiseadusega. Nii et kokkuvõttes, palun väldime asjatuid tüliõunu, ärme süüdista üksteist. Vaktsineerimisvabadus tähendab seda, et inimene, kes selle otsuse langetab, peab saama vaktsineerida. Kes mingil põhjusel seda teha ei soovi, siis ka tema tuleb rahule jätta. Üldkehtivad piirangud peavad alati olema proportsionaalsed ja loogiliselt põhjendatud.


Laste tervise ja heaolukaitseks MTÜ on tuginedes arvukate teadlaste ja ekspertide hoiatustele ülemaailma, algatanud Eesti rahva algatuse laste massvaktsineerimise lõpetamiseks.
Algatus on tänaseks kogunud juba üle 11 000 allkirja.
Kui soovid kaasa aidata laste stigmatiseerimise ja diskrimineerimise lõpetamisele ja toetada laste tervisevabaduse säilimist ning massvaktsineerimise viivitamatut peatamist, saad seda teha siin:
https://rahvaalgatus.ee/initiatives/a096342b-290d-4056-9c2e-17ccddbf31ff?fbclid=IwAR37MHOZ6WzqtlGZvovldohHrIVvzardJM0baixXlwZVGASQFoQEqOvxsC0

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.