Õpilastele suunatud valeinfot sisaldav reklaamkast Stuudiumi e-keskkonnas

Valeinfot edastav reklaamkast õpilaste ja õpetajate õpi- ja töökeskkonnas STUUDIUM!

Pöördusime 27. jaanuaril Stuudiumi keskkonna haldajate poole reklaami viivitamatuks eemaldamiseks või korrigeerimiseks. Kirja edastasime ka Haridusministeeriumile, Sotsiaalministeeriumile ja Ravimiametile.

6. veebruaril saatsime korduvpöördumise! Ootame reklaamkasti viivitamatut eemaldamist või korrigeerimist. Avalikkuse huvi ebaeetilise ja õpilastele eksitavat infot edastava reklaamkasti eemaldamise osas on suur.

MTÜ Haridusvaldkonna Esinduskoda 27.01.22 pöördumine

Pöördume teie poole seoses vaktsineerimise kohta valeinfot sisaldava reklaamkastiga õpetajate ja õpilaste veebi-töökeskkonnas Stuudium.

Vaktsineerima õhutav reklaam väidab, et vaktsineerides kaitsevad õpilased enda ja oma sõprade tervist, vaktsineerimine on lihtne ja ohutu ning toob lisaks välja vaid vaktsineeritud inimeste arvu.
Selline reklaam on õpilaste igapäevaselt kasutatavas keskkonnas absoluutselt lubamatu ning tuleb kas koheselt eemaldada või korrigeerida tegelikkusele vastavaks ehk lisada vaktsineeritud inimeste arvu juurde ka võimalikud kõrvaltoimed ning nende inimeste arv, kes on saanud vaktsineerimise tagajärjel tervisekahjustuse või kaotanud elu.

Samuti tuleks reklaamis välja tuua fakt, et vaktsineerimise pikaajalised mõjud tervisele on teadmata ning vaktsineerimine peab olema otsus, mis on langetatud põhjaliku kaalutluse tulemusena, võttes arvesse võimalikke riske tervisele.

Lisaks juhime tähelepanu sellele, et laste ja noorukite vaktsineerimine ei leia aset laste huvides, vaid lapsi vaktsineeritakse enamjaolt vaktsineerimishõlmatuse saavutamiseks ja selleks, et väidetavalt kaitsta täiskasvanuid. See on omakorda vastuolus ÜRO lapse õiguste konventsiooniga, mis sätestab ühemõtteliselt, et mistahes lastega seotud ettevõtmistes tuleb esikohale seada lapse huvid.

Õpetajad, õpilased ja lapsevanemad tunnevad, et selline reklaam avaldab õpilastele survet ja võib viia selleni, et õpilased langetavad enda tervise osas otsuse omades puudulikku ja ebaõiget informatsiooni.
Lisaks võib antud reklaam avaldada tugevat negatiivset mõju õpilaste sotsiaalsetele suhetele ja vaimsele tervisele, kuna reklaam loob kuvandi justkui vaktsineerimata õpilased oleksid hoolimatud ning jättes end vaktsineerimata, ei kaitse nad oma sõpru viiruse eest.
Kusjuures irooniline on väita, et vaktsineerides kaitsed oma sõpru, kui on teada, et omikron-tüvi levib kulutulena ka vaktsineeritud inimeste seas.
Ka matemaatilise statistika professor Krista Fischer tõi hiljuti välja, et tõhustusdoosi saanutel on mõnevõrra väiksem
tõenäosus nakatuda, kuid kahe doosiga vaktsineeritutel on nakatumine sarnane vaktsineerimata inimestega.
Oluline on siinkohal silmas pidada, et lapsi koroonaviirus üldjuhul üldse ei ohusta.

Juhime tähelepanu järgnevale:
1. Igasugune survestav reklaam segab keskendumist põhitegevusele ehk õppetööle, mis kaks aastat väldanud kriisiajal on kujunenud niigi enneolematult stressirohkeks.
2. Olukorras, kus riiklikult arutatakse vaktsiinikahjude hüvitamise teemadel ei ole võimalik väita, et vaktsineerimine on lihtne ja ohutu. Kui tegemist oleks ohutu vaktsiiniga, ei oleks riiklikult arutelu all vaktsiinikahjude hüvitamise vajadus (kuni surmani).

Leiame, et valeinfot sisaldav reklaamkast, mis puudutab kasvava põlvkonna terviseotsuseid ja mõjutab nende otsuste langetamist, tuleb koheselt Stuudiumi lehel korrigeerida või sealt eemaldada. See on oluline nii laste vaimse ja füüsilise tervise kui ka laiemalt vaadates hariduskeskkonnas pakutava info usaldusväärsuse seisukohast.

Haridusvaldkonnas ei ole kuidagi eetiline ega aktsepteeritav levitada teadlikult valeinfot, millega võivad kaasneda pöördumatud tagajärjed.

Loodame, et mõistate meie seisukohta ning teete viivitamatult Stuudiumis vajalikud muudatused.
Pöördumine on esitatud MTÜ Haridusvaldkonna Esinduskoda liikmete (303 haridustöötajat) ja meie poole pöördunud arvukate lapsevanemate nimel.

MTÜ Haridusvaldkonna Esinduskoda 06.02.22 korduvpöördumine

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.