Pöördusime seoses haridustöötajate ja õpilaste survestamisega haridus- ja teadusministri poole

MTÜ Haridusvaldkonna Esinduskoda

Austatud Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister

Pöördun Teie poole Eesti haridustöötajate huve esindava ühingu MTÜ Haridusvaldkonna Esinduskoda liikmete nimel.

Me hindame Teie tööd ning toetame haridusministrit, kes võtab arvesse laiapõhjalise kaitse tagamist haridusasutustes seoses koroonaviiruse levikuga.

Hiljuti on aga avalikkuses kõlanud Teie seisukohad, mis viitavad sellele, et kõik koolides töötavad inimesed peaksid olema vaktsineeritud ning vaktsineerimisest keelduvad õpetajad ei tohiks koolis töötada.

Seoses sellega tahame Teie tähelepanu juhtida järgmistele asjaoludele:

Õiguslikud aspektid

 • Eesti Vabariigis on vaktsineerimine vabatahtlik. EV Põhiseadus sätestab järgnevat: § 18. Kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele; § 20. Igaühel on õigus vabadusele ja isikupuutumatusele; § 26. Igaühel on õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele; § 41. Igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma. Kedagi ei saa veendumuste pärast võtta õiguslikule vastutusele. Võlaõigusseadus sätestab: § 766. Patsiendi teavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustus (3) Patsiendi võib läbi vaadata ja talle tervishoiuteenust osutada üksnes tema nõusolekul. Patsient võib nõusoleku mõistliku aja jooksul pärast selle andmist tagasi võtta. VV 05.05.2000. a määrus nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“: § 6 lg 2 p 7 sätestab, et kui ohtu pole võimalik kõrvaldada, peab töötajate terviseriski vähendama võimalikult madala tasemeni, mh tagades vaktsineerimise võimaluse töötajatele, kes puutuvad kokku bioloogiliste ohuteguritega, mille vastu on olemas tõhus vaktsiin.
 • Peame oluliseks, eriti haridusvaldkonnas, võtta arvesse mitmeid kriitilisi seisukohti, mida on välja öelnud mainekad teadlased Eestist ja mujalt, kes ütlevad, et inimeste selekteerimine ning  diskrimineerimine selle alusel kas nad on või ei ole vaktsineeritud, nö. mustadeks ja valgeteks on demokraatilikule õigusriigile sobimatu. Viimati viitas sellele inimõiguste professor Mart Susi. https://vikerraadio.err.ee/1608263817/uudis-arp-muller/1327128
 • EL Nõukogu Parlamentaarne Assamblee on oma resolutsioonis selgelt välja öelnud, et inimesi ei tohi mingil viisil, ei poliitiliselt, sotsiaalselt ega muul viisil survestada vaktsineerima. Samuti on resolutsioonis välja toodud, et mitte kedagi ei tohi diskrimineerida selle tõttu, et ta kas tervislikel põhjustel ei saa või ei soovi ennast vaktsineerida. https://pace.coe.int/en/files/29004/html
 • Andmekaitse Inspektsioon sätestab, et kui tööandjad vahendavad vaktsineerimisnimekirjade koostamist, siis on oluline märkida, et nad ei või mingil juhul koguda andmeid, kes ei soovi vaktsineerimist, sh nõuda neilt põhjuste esitamist. Vaktsineerimise üle otsustamine on iga inimese vaba valik. Seega saab koguda vaid nende andmeid, kes soovivad vaktsineerimist. https://www.aki.ee/et/uudised/andmekaitse-pole-raketiteadus

Teaduspõhised ja eetilised aspektid

Lisaks teame, et PCR-testide kasutamisel tsüklilävendi 40 ja enam puhul peetakse meetodit juba ebausaldusväärseks tänu märgatavalt suurenenud valepositiivsete tulemuste osakaalule. Paljud uuringud näitavad, et 33 ja enam tsüklilävendiga PCR testide positiivsete tulemuste puhul polnud leitud viirusmaterjal enam elujõuline ega nakkuslik. Seda on kinnitanud ka biokeemik Andres Assuküll.

Millel põhineb haigussümptomiteta õpetajate iganädalase testimise nõue, kui testid ei ole usaldusväärsed nakkusohtlikkuse tuvastamiseks?

 • Väga paljude arstide ja teadlaste poolt üle maailma on kinnitatud tõhusate ravimite olemasolu. Näiteks Ivermektiin, mille suur edu on kinnitust saanud nii varajases kui ka hilises koroonaravis. Ravimite olemasolu kinnitab, et vaktsineerimine ei ole ainus lahendus koroonaviiruse seljatamiseks.

Ivermektiini kasutavad ametlikult koroonapatsientide ravis edukalt paljud riigid üle maailma, näiteks  India, Boliivia, Bulgaaria, Tšehhi, Slovakkia jt. https://journals.lww.com/americantherapeutics/Fulltext/2021/08000/Ivermectin_for_Prevention_and_Treatment_of.7.aspx

Nüüd on välja andnud pika analüüsi Ivermektiini kohta ka Eesti molekulaarbioloog Kaari Saarma: https://objektiiv.ee/kaari-saarma-eesti-ekspress-eksitab-lugejat-covid-19-ravi-teemal/?fbclid=IwAR0hD01Fra_eVB0nK81sW5v32jvNWXuANG3jwiQ83U6Hf93t3_gTGB37k10.

Riik väidab jätkuvalt, et vaktsineerimine on Eestis vabatahtlik. Siinkohal pöörame tähelepanu sellele, et sunnimehhanismide hulka kuulub ka ähvardamine elatise kaotusega või vaktsineerimisest keeldumisel tööõiguste piiramisega. Seetõttu ei pea me aktsepteeritavaks haridustöötajatele vaktsineerimiskohustuse kehtestamist või nende vaktsineerima survestamist mistahes moel. Samuti ei pea me aktsepteeritavaks tervete vaktsineerimata haridustöötajate iganädalast testimist.

Praegu kasutusel olevad, uudsel tehnoloogial põhinevad vaktsiinid omavad tingimuslikku müügiluba ning nende osas uuringud alles käivad. Igal inimesel on õigus saada oma terviseotsuste tegemiseks põhjalikku informatsiooni, kaasa arvatud seda, millised pikaajalised kõrvaltoimed võivad vaktsineerimise tagajärjel ilmneda. Neid andmeid meil täna ei ole. Küll aga on meil andmeid, et kõnealused vaktsiinid ei ole täiesti ohutud ning võivad põhjustada erinevaid tervisekahjustusi, nagu trombe ning erinevad südame- ja veresoonkonna probleeme. Eestis puudub vaktsiinikahjustuste fond ja vaktsiinikahjustuste eest ei vastuta ka vaktsiinitootjad. Kes vastutab sel juhul, kui haridustöötajal või õpilasel ilmnevad vaktsineerimisjärgselt kõrvalnähud?

Meie palve Teile, Eesti Vabariigi haridus- ja teadusministrile, on järgmine:

Palume võtta arvesse laiapõhjalise kaitse tagamist haridusasutustes ning jätta igale haridustöötajale valik, kuidas enda tervist kaitsta, olgu selleks siis vaktsineerimine, või enda immuunsüsteemi tugevdamine tõhusate vitamiinide, tervisliku toitumise, liikumise, või muude olemasolevate tervist toetavate vahendite abil.
Palume võtta arvesse, et terve haigussümptomiteta inimene ei ole oht ühiskonnale. Kui haridustöötajal ilmnevad haigussümptomid, siis jääb ta kodusele ravile ning ei ohusta kolleege ega õpilasi.  

Palume hoiduda haridustöötajate lõhestamisest ja diskrimineerimisest,  selle asemel palume rohkem rõhku pöörata näiteks immuunsüsteemi tugevdava info kättesaadavusele ning toimivatele õhupuhastussüsteemidele- ja ventilatsioonidele igas haridusasutuses.

Lugupidamisega,

Kätlin Telvik
MTÜ Haridusvaldkonna Esinduskoda
juhatuse liige

166 kommentaari

 1. Suur tänu mõistuse hääle eest!

  1. Ei ole ka õpetaja,Olen täitsa nõus.TOETAN.

 2. Toetan! Aitäh! Nüüd, Eesti Vabarìigi taasiseseisvumise aastapäeva lävel tuleb meenutada, mis riik meil (vaba riik, oma seadustega) on ja mitte oma rahvaga lasta ekperimenteerida. Kõigil on õigus ise mõelda ja otsustada!

 3. Ei ole õpetaja, aga toetan. Tubli ja ikka edasi oma õiguste poole.

 4. Toetan täielikult inimõigusi ja antud pöördumist.

 5. Toetan kahe käega. Nii hea töö!

 6. Toetan!
  Tänan tublisid inimesi, kes julgelt tegutsevad!

 7. Toetan!
  Aitäh suure töö eest esinduskojale!

 8. Ka mina olen sellele diskrimineerimisele ja tervete inimeste inimõiguste ära võtmise osas “kaaskodanike tervise kaitsemise” nimel juba algusest peale kriitiline, endise haridustöötajana ka koolis päev otsa maski kandmise kohustusse. Milleks nõuda maski, kui selle vajadus on see, et enda poolt antavaid viiruse osakesi mitte õhku paisata. Minu meelest on see täiesti küüniline igat inimest lugeda nakatajaks ja nõuda, et kooliõpilaste arenevat organismi hoida päev otsa hapniku vaeguses. Ka noorte kaitsesüsti kohustusse olen vastu. Olen ka varasemates kommentaarides maininud, et ma ei olen just antud kaitsesüsti kohustuse vastu, sest selle kasutamine on olnud nii lühiajaline ja keegi ei saa seda praegu tõena vanduda, mis järelmõjud sellest võivad olla kümne aasta pärast, kui noored enda eluga ise peavad toime tulema. Ei ole ju veel seda viiruse sõda kümmet aastat olnud.Ei saa üldse enam aru. Eestlasel on olnud ikka talupaoja tasakaalukust ja mõtlemist ega ole läinud igasuguste suurhullustega kaasa. Millest nüüd see hirmu ja paanika külvamine ning maailma bioloogilise relva sunniviisiline katses osalemine enda inimeste näol.

 9. Toetan kindlalt. Ei ole vaktsineerimise vastane. Vaktsineerisin vabatahtlikult. Kuna olen viirusi raskelt põdenud, loodan lihtsalt veidi kergemat põdemist, ei muud. Teistele soovitada ei pea õigeks. Pöördumises on välja toodud kõik põhjused, miks. Igaüks peab saama ise otsustada.

 10. Toetan! Väga hea, et on vormistatud korralik pöördumine autoriteetse institutsiooni poolt, mis on võtnud kokku väga paljude eestlaste mure toimuva kohta. Siia kirjutavad paljud alla! Oluline, et nüüd jagada, et saaks suuremat kõlapinda ja ei hääbuks ning inimesed tunneksid, et nad ei ole üksi. Aitäh 🙏

 11. Tõeliselt mõistlik otsus jätta see vabatahtlikuks. Kui mind sunnitakse õpetajana vaktsineerima, siis pean kahjuks oma ameti maha panema või asuma riiki, kus seda õpetajana tegema ei pea.

 12. Väga õigustatud pöördumine.

 13. Väga õige pöördumine!
  Toetan!!

  1. Absoluutselt nõus…

 14. Toetan!
  Tõesti see peaks olema vabatahtlik. Kõigil peab olema õigus ise otsustada ja mitte keegi ei tohi seda otsust halvustada ja õiguseid piirata. Laste vaktsineerimine on täiesti lollus. Eriti veel noorte seas, sest me keegi ei tea täpselt, mida see vaktsiin selle noore organismiga tegelikult teeb.
  Tõesti Eesti riigi valitsus jätke selline peale surumine järgi ja jätke lapsed sellest räpases mängust välja. Ainult lapsevanemal on õigus otsustada ja suunata oma last aga mitte nii nagu siin on viimasel ajal meediast läbi käinud, et lapsevanema nõusolekut isegi pole vaja küsida.
  Aga kui tõesti selle vaktsiini tagajärjel juhtub mu lapse tervisega midagi, kes vastutab, siis pole süüdlased. Ja lapsevanema vaadaku ise kuidas oma lapse ära rikutud tervisega toime tuleb.
  Palun lõpetage selline jama.

 15. Toetan ka. See kõik ” mitte sundimine ” juba üle igasuguste piiride.

 16. Toetan pöördumist ja teen suure põlastava HÄBI! neile, kes järjekindlalt eiravad inimõigusi ja vaba tahet.
  Hirmsad saavad olema teie piinad nii juba selles maapealses elus kui teisel pool vett.

 17. Toetan!

  Pöördumises toodud linkides välismaistele artiklitele on sees Facebooki ID viited. Need võiks sealt linkidest eemaldada, neid pole vaja.

 18. Toetan. Ei mõista palumist! Seaduse rikkumisel on määratud karistused, kui lähemalt soovitakse lugeda, siis seadused on avaldatud RIIGI TEATAJAS.

 19. Arvan, et laste sundvaktsineerimine on kuritegu. Kui lapsevanem otsustab, et laseb oma lapse vaktsineerida, on see tema valik ja vastutus. Väiksemad koolilapsed ei oska ise valikuid ehk teha. Aga kui laps ütleb, et ei taha süsti, peaks teda kuulama. Minu 14 aastane tütrepoeg põdes kevadel selle haiguse läbi. Nüüd isapoolsed sugulased arvavad, et poissi peaks ikka vaktsineerima, et ta saaks koolis käia. Meie teiselt poolt oleme vastu. Küsimus on nüüd selles, et äkki isa otsustab ema seljataga otsuse teoks teha. Vanemad elavad lahus. Lapsed käivad kahe nädala kaupa ühe juurest teise juurde. Vennatütre tuttaval juhtus nii, et isa laskis poja vaktsineerida, ema asjast ei teadnud. veidi hiljem ilmnesid hingamisraskused ja tuli kutsuda kiirabi. Küsimusele, kas last on vaktsineeritud, vastas ema: ei. Õnneks suutis poiss öelda, et on vaktsineeritud. Kuna esitati selline küsimus, on olnud selliseid juhtumeid ennegi. Minu meelest on alatu vaktsiini varud laste peale ära kasutada, et näitusid tõsta. Muud põhjust ma asjal ei näe. JÄTKE LAPSED RAHULE!

 20. kogu selle probleemi saab lahendada valutult, kui vaktsineerimata õpetajad/õppejõud saavad õiguse töötada e-õppes.

  teine võimalus on, et vaktsineerimata õpetajad/õppejõud saavad läbi viia oma tunde/loenguid kontaktõppes, olles eelnevalt alla kirjutanud avaldusele, kus nõustuvad haigestumise korral enda ravikulud ise tasuma.

  1. Ravikulud kaetakse sotsiaalmaksust, mida kõik töötavad inimesed maksavad. Kui võtta koroonasse haigestunult ära võimalus ennast ravida, siis tuleks ta vabastada ka sots.maksu maksmisest.

  2. Siit küsimus. Kuhu ja kelle tarbeks siis õpetaja sots.maks läheb? Alkohoolikuid, narkomaane, kes maksavad 0 euri sotsmaksu saavad ka abi. Tarbivad kõikvõimalikku jama. Nii, et mõtlemise koht.

 21. Väga julge, tähelepanu äärne ja õigustatud pöördumine.
  Edu edaspidiseks
  MTÜ Haridusvaldkonna Esinduskoda 💪🏻

 22. Tere,
  Olen ka vägagi selle poolt,et see peaks olema ikkagi vabatahtlik.
  Kuna nendele vaktsineeritud seltskonnale ei ole selgeks tehtud,kui suured edasikandjad nad ise on ja ka seda,et nemad siiski võivad nakatuda.
  Mida aeg edasi seda rohkem tundub,et Eesti Vabariigi jaoks on vägagi olulised need numbrid ainult 🙁
  Ma ei ole vaktsineerijate vastane aga ei lase ka oma perel seda teha.
  See on vabatahtlik ja PALUN Eesti Vabariik,tehke teavitustööd nendele,keda vaktsineerite,ärge laske neil pea püsti teadmatuses ringi käia. sest nad on täiesti kindlad, et on kaitstud ja ei nakatu. Käituvad väga enesekindlalt ja ülbelt! (ilmselt mitte kõik aga neid ikka leidub). Ka see mõtetu piirangute seadmine….vaadake oma asjad seal riigikogus üle.
  Soovin edu teema algatajale ja hoian pöialt!
  Olen lapsevanem,kes tahaks et laps saaks hariduse,mitte veel katsetamata süste sisse,teadmata,kuidas see lapse arengule edasi mõjub!
  Aitähh.

  1. Kui sa ütled, et vaktsineerimine on vaba valik, kedagi ei saa sundida, siis samas ütled, et oma perel sa vaktsineerida ei luba. Siis sa piirad ju oma pereliikmete valikuvabadust ise otsustamiseks, kas nad tahavad teha või mitte. Sel juhul oled sa ju samaväärne nö nende sundvaktsineerijatega. Muidugi on kogu selles covidi asjas veel palju segast ja aja jooksul ehk selgineb ning sellega seoses inimeste hirmud mõistetavad.

 23. Toetan samuti , väga õige. Eriti veel läbipõdenute vaktsineerima sundimine on täiesti vale.

 24. Tänan ja toetan täielikult MTÜ Haridusvaldkonna Esinduskoja pöördumist Haridus- ja Teadusministeeriumisse seoses haridustöötajate ja õpilaste vaktsineerima survestamisega. Me peame kindlasti rohkem rõhku pöörama immuunsüsteemi tugevdava info ja vahendite kättesaadavusele ning toimivatele õhupuhastussüsteemidele- ja ventilatsioonidele igas haridusasutuses. Ka kontaktivabade termokaamerate jätkuv kasutamine (kaamerad paigaldati koolidesse septembris 2020) peaks olema tõhusaks abivahendiks õige tervisekäitumise toetamisel https://www.err.ee/1143414/termokaamerad-hoiavad-tobised-koolilapsed-kodus

 25. Igatahes toetan seda üleskutset!

 26. Mina mõtlen, et see ei tohiks olla küsimus, kas sa oled vaksineeritud või mitte. See on sinu enda vastutus, ja ka nende vastutus, kes käib vaktsineerimas või mitte.

  PS survestamine ei ole kohustus vaid tänapäevases ühiskonnas “suurte” teenäitamine.

  Mõelge oma peaga. Iga sõna peale ei pea kohe hangu haarama ja oma pahameelt näitama.

  1. Toetan saja protsendiliselt!

 27. Ometi üks tervemõistuslik avaldus. Toetan täielikult!

  1. Toetan!

 28. Kaunis ja väga vajalik pöördumine.
  Maailm on läinud hulluks.

  Jõudu!

 29. Olen õpetaja ja lapsevanem, toetan. Palun hagage kindlasti ka ministeeriumi vastust.

  1. Toetan

 30. Tänud julguse eest!
  Jaksu teile!

 31. Aitäh! Seda pöördumist oli väga vaja. Samuti toetan immuunsüsteemi tugevdamist ja tervist mitte kahjustavate ettevaatusabinõude kasutamist.

 32. Lapsevanemana toetan, soovides teile vastupidamiseks jõudu!

 33. Minagi toetan nii haridustöötajana, kui lapsevanemana. Austan teiste valikut vaktsineerida ning loodan, et samamoodi alustatakse ka minupoolset soovi seda mitte teha. Olen vastutustundlik ja jälgin oma tervist ning leian, et ei ohusta ühiskonda rohkem, kui mõni vaktsineeritud inimene, kes samamoodi enda teadmata võib viirust kanda.

  Nagu keegi eelpool õigesti märkas, et enamus inimesi on rahumeelsed ning ei võta sel teemal sõna (seda enam, et kahjuks võib kohe sattuda kiusamise ohvriks), kuid see ei tähenda, et meid oleks vähe.

 34. Tänud Teile.
  Enamik inimesi on rahumeelsed ega soovi plakatitega väljakutele minna ja seda kasutatakse ära meie vastu, kellele see sundus ei meeldi. Seetõttu olen sellise viisaka pöördumise poolt oma hääle ja näoga valmis.

 35. Aitäh! Toetan !!!!
  Tark ei torma.
  Üldjuhul vaktsineerimise vastane pole kuid kogu covid-i teema on hirmu-paanika külvamise triangel. Laboriloomaks raha-poliitika-võimu nimel ei hakka iialgi.

 36. Lõpuks ometi! Aitäh! Olen õpetaja ja toetan!

 37. Vaktsineerimine vabatahtlikuks! Õpilaste ja õpetajate vaktsineerimine peab olema vabatahtlik!!!

 38. Mina ka toetan! Väga õige pöördumine!

 39. lapsevanemana ja haridustöötajaid austades NÕUSTUN

 40. Oma inimeste igapäevase ravitsemise praktikas 1,5 aasta jooksul olen näinud kahte tendentsi.
  Alguses kardeti koroonasse jääda.
  Nüüd peale vaktsineerimist kardetakse aga omakorda vaktsiini ebatõhususe ja temasse haigestumist.
  Lisaks on tekkinud reaalne viha ja vimm Eesti riigi haldusaparaadi ja erinevate tööandjate suhtes kes igapäevaselt ajavad kiusu ning ähvardavad töökaotusega.
  Inimesed on viidud reaalselt sotsiaalse psühhilise plahvatuse äärele.
  FB Aivo Peterson
  FB Aivo Peterson massaaz
  FB Tähevalgus
  FB KOOSOLEMINE
  56905905

 41. Loomulikult tark ei torma. Niikaua kui puudub ametnike ja poliitikute isiklik garantii, mina keelan oma last, Oliivia Petersoni koolisüsteemi kaudu vaktsineerida.

 42. Tänan, hästi kirja pandud! Toetan!

  1. Toetan. Eriti kuna tegemist ikkagi veel eksperimendiga, mida kinnitas ka kindlustusest, kinnitades, et elukindluatus ei kehti vaktsiini järgselt võimaliku tervisekahju puhul.

  2. Toetan!
   Igaüks peaks otsustama ise mida oma kehaga teeb. Lapsi palun mitte sundvaktsineerida🙏.

 43. Toetan igati.
  Kõik, mis on Nürnbergi koodeksiga ja Eesti siseselt ka EV Põhiseadusega vastuolus, on ebaseaduslik ja kuritegelik ning KÕIK asjasse segatud isikud võetakse varem või hiljem Haagi kohtus inimsusevastaste kuritegude eest vastutusele ja kannavad vastavat karistust, milleks on kas surmanuhtlus või eluaegne vanglakaristus.

 44. Toetan, eriti seda mis puudutab laste vaktsineerimist.

 45. Tänan! Olen täiesti nõus!

 46. Tänan põhjaliku avakduse eest. Toetan

 47. Lõpuks ometi on keegi kõik viited ja vead korrektselt kirja pannud. Tänan ja toetan.

 48. Tervet mõistust peab toetama. Eestis peaks ika austama põhiseadust, eriti institutsioonid kes peaksid just sellest heaseima. Kui valitsus ei järgi põhiseadust on valitsus ebaseaduslik

 49. 100% toetan! Miks üldse nii vähe räägitakse tervise hoidmisest ja tugevdamisest?

 50. Aitäh!
  Olen haridustöötajana sellise pöördumise eest tänulik ja toetan!

 51. Toetan, väga ōigustatud pöördumine!👍

 52. Väga nõus! Lisaksin
  ka, et laste eksperimentaalses järgus olevate vaktsiinidega vaktsineerimise propageerimine ja alates 12 -aastastele ise otsustamise õiguse andmine on silmakirjalik, ebaeetiline ja kuritegelik .9

 53. Tublid. Keegi vähemalt võtab sõna selle meditsiini türannia vastu!

 54. Suured tänud haridustöötajate eest seismisel.

 55. Aitäh ❤ Toetan !!@
  Hoidkem ennast, lapsi ja inimkonda avaliku genotsiidi eest.

  1. Svea ära nüüd ka üle paku ning veel äkki “SS” sõduritega kokku seo me tervisesüsteemi. Genotsiid on ikka natuke teine teema kui siin kirjutatu… Ise olen vaktsineeritud ja arvan samuti, et see vatipulkadega ninas sorkimine võiks lõppeda, ning lasta loodusel oma valik teha, ning nõrgad välja praakida…! PS! Vaktsineerisin vajadusest mitte sellepärast, et keegi oleks mind kohustanud…

 56. Tänan ja toetan!🙏
  Ivika Suigusaar

 57. 100 protsenti toetan ,lapsevanemad tulge reaalsusesse

 58. Toetan igati teid tublisid inimesi ja toetan õigust inimkeha puutumatuse ja oma laste puutumatuse eest ilma lapsevanema loata.

  1. Toetan antud pöördumist !

 59. Super! Pole küll õpetaja,aga hinge ja südamega teie poolt,kes te lõpuks tõite välja kõik.Suurimat edu!

 60. Väga õige, olen absootselt nõus

 61. Toetan 100%. Tänud Kätlin Telvik!

 62. Toetan igati! Ometi astub keegi ametlikult välja inimeste kaitseks!

 63. Tere. Toetan 100%. Eriti osa, kus on välja toodud, et kaitsta saab inimesi ka muudmoodi ehk oma immuunsuse tugevdamisega ja haiguse ilmnemisel ravimitega. Praegu puudub igasugune avalik info selle kohta. Miks?
  Edu teile.

 64. Väga õigustatud pöördumine!

 65. Suurimad tänud sellise pöördumise eest!

 66. Täiesti õige pöördumine
  .Endise õpetajana toetan.Reet Kaarmaa

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.