Ravimiamet alustab Stuudiumi reklaami osas järelevalvemenetlust!

MTÜ Haridusvaldkonna Esinduskoda esitas õpilaste ja õpetajate veebitöökeskkonnale STUUDIUM pöördumise valeinfot sisaldava reklaamkasti eemaldamiseks. Edastasime pöördumise ka Ravimiametile.

Ravimiameti sõnul on retseptiravimi reklaam üldsusele keelatud. Vaktsiinid, sealhulgas kõnealused Covid-19 vaktsiinid, on eranditult klassifitseeritud retseptiravimitena. Üldjuhul kohaldub COVID-19 vaktsiinidele ülal viidatud RavS § 84 lg lõikest 1 tulenev absoluutne üldsusele suunatud ravimireklaami keeld.

Kui vaktsineerimise edendamise kampaaniat viib läbi muu isik kui rahvatervise eest vastutav ametiasutus, peab vaktsineerimise edendamisele suunatud kampaania olema kooskõlastatud Ravimiameti ja Terviseametiga.
Stuudium veebikeskkonnas avalikustatud vaktsineerimise edendamisele suunatud kampaaniaks liigituv teave EI OLE Ravimiametiga kooskõlastatud. Ravimiamet alustab veebikeskkonna Stuudium osas järelevalvemenetlust võimaliku ravimireklaamile kohalduvate sätete rikkumise väljaselgitamiseks.

Ravimiameti vastus täismahus:
Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.