MTÜ Haridusvaldkonna Esinduskoda on 8. juunil 2021 Eesti haridustöötajate huvide ja õiguste kaitseks loodud ühing (reg.nr. 80597609). Meiega on liitunud ja on oodatud liituma kõik haridusvaldkonnas tegutsevad, õppivad ja töötavad inimesed, kes peavad oluliseks haridustöötajate autonoomsust, ühise väärtusruumi loomist ja toetamist haridusvaldkonnas ning soovivad kaasa aidata iga haridustöötaja ja õppija huvidega arvestava õpi- ja töökeskkonna loomisele ja säilimisele Eesti riigis.

Meie põhieesmärgiks on toetada haridustöötajaid ja õppijaid nende erialases ja isiklikus arengus. Seisame haridustöötajate heaolu ja tööõiguste eest, toetame õpetajaid erinevates küsimustes ning esindame neid vajadusel õigusvaidlustes.

Meie liikmed aitavad meie tegutsemisele kaasa erinevatel viisidel, näiteks toetades meid rahaliselt, panustades meie tegemistesse teadmiste ja uute ideedega, jagades enda ja lähedaste kogemusi ja teadmisi, viies läbi vajalikke uuringuid või olles laiemalt motivatsiooni toetajaks kogu organisatsioonis.

Kui soovid astuda MTÜ Haridusvaldkonna Esinduskoja liikmeks, siis saada vastav sooviavaldus koos oma kontaktandmetega meie meiliaadressile hariduskoda@gmail.com või täida kohe meie liikmeks astumise ankeet:

Astu liikmeks ankeedi leiad siit >>>

Liitumisel tuleb 10 päeva jooksul tasuda liikmemaks 15 eurot. Edaspidi tuleb sama summa tasuda kord aastas. Liikmemaks toetab meie tegutsemist praegu ja tulevikus ning aitab teha koostööd spetsialistide ja juriidiliste isikutega.

MTÜ Haridusvaldkonna Esinduskoda
Swebank a/a: EE322200221076956268

Koostöö spetsialistide ja advokaatidega on kulukas. Kõik, kes soovivad kaasa aidata sellele, et me saaksime haridustöötajaid edukalt erinevates vaidlustes esindada ning nende õigusi ja huve kaitsta, on oodatud meile toetust avaldama. Selgituseks märkida: Toetus